25.6 C
Trang
วันเสาร์, กรกฎาคม 24, 2021
หน้าแรก แท็ก โควิดตรัง

แท็ก: โควิดตรัง

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 10 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,752 ราย

 (13 ก.ค.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง รองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รายใหม่ในจังหวัดตรัง 3 ราย มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ซึ่งรับจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย และมีผู้ต้องขังพ้นโทษจากจังหวัดสงขลา 1 ราย รวม 10 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระลอกใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 1,752 ราย เป็นเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 6 ราย ทั้ง 10 ราย เป็นชาวไทย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 7.57 ราย/วัน  ทั้งนี้หากไม่นับผู้ที่รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 6 ราย จะพบว่าอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ลดลงเหลือ 4.57 ราย/วัน นับเป็นวันแรกที่อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ลดลงต่ำกว่า 5 ราย/วัน ขอให้พี่น้องประชาชนรักษามาตรการตามคำสั่งของจังหวัดตรัง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนรักษามาตรการในการกักตัวเองที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 6 จังหวัด รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี             วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 14 ราย รักษาหายรวม 1,654 ราย รักษาหาย 94.4% เสียชีวิตสะสม 2 ราย และมีผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล 96 ราย อาการน้อย 88 ราย ปานกลาง 7 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย ในผู้ที่ติดเชื้อทั้ง 10 ราย รวมทั้งผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการกระจายตามอำเภอและตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ที่อำเภอกันตัง 3 ราย พบที่ ต.กันตัง 1 ราย เป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ต.บางเป้า 2 ราย เป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทั้ง 3 ราย  นับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ในจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง พบ 2 ราย ที่ ต.ทับเที่ยง 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางจากจังหวัดสีแดงเข้ม อำเภอปะเหลียน 2 ราย พบที่ ต.เกาะสุกร 1 ราย เป็นผู้ต้องขังพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดสงขลา ไม่ Swab ก่อนเดินทางกลับจังหวัดตรัง เมื่อเดินทางถึงจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำการ swab พบว่าติดเชื้อโควิด - 19 ที่ ต.แหลมสอม 1 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากจังหวัดสีแดงเข้ม อำเภอวังวิเศษ 1 ราย พบที่ ต.วังมะปรางเหนือ เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากจังหวัดสีแดงเข้ม และที่ อำเภอห้วยยอด 2 ราย พบที่ ต.เขากอบ 1 ราย ต.นาวง 1 ราย ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากจังหวัดสีแดงเข้ม และมีหลักฐานการติดเชื้อก่อนเดินทางเข้าสู่จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 10 ราย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่https://trangcorner.com/หางานตรัง/ ...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 20 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,574 ราย

0
ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 20 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,574 ราย   ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาล รองโฆษกศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันของจังหวัดตรัง    พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 1,574 ราย เป็นเพศชาย 5 ราย เพศหญิง 15 ราย ทั้ง 20 รายเป็นชาวไทย โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ คลัสเตอร์ละมอ 2 ราย คลัสเตอร์ ต.นาวง อ.ห้วยยอด 3 ราย เป็นคลัสเตอร์พนักงานโรงงานถุงมือยาง 7 ราย เป็นคลัสเตอร์ครูเทศบาลตำบลย่านตาขาว เชื่อมโยงกับโรงงานถุงมือยาง 4 ราย เป็นคลัสเตอร์ค้าขายตลาดเก่า 2 ราย ในเขตเทศบาลนครตรัง คลัสเตอร์ร้านภาสินี 1 รายและเป็นคลัสเตอร์สัมผัสเชื่อมโยงระหว่าง อ.ปะเหลียน และ อ.ห้วยยอด 1 ราย    อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์อยู่ที่ 27.5 ต่อวัน วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มอีก 36 ราย รวมเป็นการรักษาหาย 1,274 ราย คิดเป็นการรักษาหาย 80.9% รักษาที่ รพ.299 ราย เป็นผู้ที่มีอาการน้อย 285 ราย เป็นผู้ที่มีอาการปานกลาง 13 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย ผู้เสียชีวิต 1 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม   คลัสเตอร์ได้กระจายอยู่ตามอำเภอและตำบลต่าง ๆ ดังนี้ อ.กันตัง 1 ราย พบที่ อ.กันตัง เป็นคลัสเตอร์โรงงานถุงมือยางศรีตรังโกลฟ อ.นาโยง 3 ราย พบที่ ต.นาโยงเหนือ 1 ราย เป็นคลัสเตอร์ร้านภาสินี ที่ ต.ละมอ 2 ราย เป็นคลัสเตอร์ ต.ละมอ...

ตรังผวา! พบผู้ต้องหาชาวอินเดีย หลบหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิดอ่อน

ตรังผวา! พบผู้ต้องหาชาวอินเดีย หลบหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิดอ่อน พ่อเมืองตรัง เผยผู้ต้องหาชาวอินเดีย หลบหนีเข้าเมือง หลังตำรวจจับกุมพาสปอร์ตหมดอายุ พบผลตรวจรอบแรกติดเชื้อโควิดอ่อน อ้ำอึ้งรอผลตรวจยืนยันรอบ 2 ในวันพรุ่งนี้ เตรียมเรียกประชุมด่วนประเมินโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำความเข้าใจหอการค้า ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง พร้อมรับมือนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ขณะที่ตำรวจ สภ.เมืองตรัง และ สภ.กันตัง รวมทั้งตำรวจท่องเที่ยวที่ร่วมกันควบคุมตัวชาวอินเดียลักลอบเข้า จ.ตรัง ถูกสั่งกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้วโดยห้ามติดต่อราชการกับตำรวจ 2 สถานี หากไม่จำเป็น เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 7 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า...

‘ตรัง’ พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นแรงงานเมียนมา-นักเรียน

'ตรัง' พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นแรงงานเมียนมา-นักเรียน วันที่ 18 ม.ค.64 ที่ห้องแถลงข่าวศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง และ นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย โดยแบ่งเป็น 2 เคส เคสที่ 1 เป็นกลุ่มแรงงานเมียนมา จำนวน 2 ราย เพศชาย...

ด่วน! ศบค.แถลงวันที่ 18 ม.ค.64 จังหวัดตรังพบติดเชื้อเพิ่มอีก 1 คน

ด่วน! ศบค.แถลงวันที่ 18 ม.ค.64 จังหวัดตรังพบติดเชื้อเพิ่มอีก 1 คน เป็นเพศหญิง อายุ 16 ปี อาชีพ นักเรียน ขณะนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง รายละเอียดรอการแถลงจากจังหวัดตรังอีกครั้ง ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตรังสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างทางสังคม ขอขอบคุณข้อมูลจากศบค. ณ เวลา 11.40 น. รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ไทม์ไลน์ ชายติดโควิด-19 พบประวัติเดินทางมาเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดตรัง

ไทม์ไลน์ ชายติดโควิด-19 พบประวัติเดินทางมาเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดตรัง  ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 433  เป็นผู้ป่วยชาย อาชีพฟรีแลนซ์ พบมีประวัติเดินทางมาเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดตรัง - ช่วงวันที่ 1-2 มกราคม 2564  

ด่วน! ศบค.รายงานจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้ออีกราย

ด่วน! ศบค.รายงานจังหวัดตรังพบผู้ด่วน! ศบค.รายงานจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้ออีกราย เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักเรียน นักศึกษา ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่รพ.รัษฎา รายละเอียดอื่นๆรอจังหวัดตรังแถลงหรือให้ข้อมูลอีกครั้ง Timeline รออัพเดต จากทางจังหวัด   รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner ขอบคุณข้อมูลจาก เพจนครตรังบ้านเรา

เปิดไทม์ไลน์ ของผู้หญิง ชาว จ.ตรัง ที่ติดเชื้อโควิด จาก จ.สมุทรสาคร

เปิดไทม์ไลน์ ของผู้หญิง ชาว จ.ตรัง ที่ติดเชื้อโควิด จาก จ.สมุทรสาคร เปิดไทม์ไลน์ ของผู้หญิง ชาว จ.ตรัง ที่ติดเชื้อโควิด จาก จ.สมุทรสาคร ได้มีการหุ้นเปิดร้านขายชาพะยอมกับเพื่อนที่สมุทรสาคร ถูกไล่ที่ จึงขึ้นไปเก็บของ    โดยออกจากตรัง 18 ธค.ไปนอนบ้านญาติที่ลาดปลาเค้า  19 ธ.ค.ไปนั่งรถที่อนุสาวรีย์ชัย ไปสมุทรสาคร เก็บของ และจากนั้นขับรถส่วนตัวไปกับเพื่อน พักค้าง ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 20 ธ.ค.ไปสุรินทร์ 21 ธ.ค.เดินทางกลับตรังด้วยเที่ยวบิน สายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบิน SL826 โดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯเวลา 18.05 น....

รายแรก ผู้ป่าวโควิด-19 ตรังเชื่อมโยงสมุทรสาคร

รายแรก ผู้ป่าวโควิด-19 ตรังเชื่อมโยงสมุทรสาคร ผู้ว่าฯ แถลงพบผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดตรัง วันนี้ (25 ธ.ค.63) เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ตรัง นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการ รพ.ตรัง พลต.ต.สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และนายไกรสร โตทับเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลตรัง ร่วมกันแถลงข่าว กรณีจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อ...

ล่าสุด

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 32 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 28 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 4 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 2,003...

วันนี้ (23 ก.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 32 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 28 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 4 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 2,003 ราย เป็นเพศชาย 17 ราย เพศหญิง 15 ราย เป็นชาวไทยทั้งหมด                 วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 8 ราย รักษาหายรวม 1,731 ราย คิดเป็นรักษาหาย 86.4% มีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตสะสม 4 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาใน รพ. 268 ราย มีอาการน้อย 248 ราย ปานกลาง 16 ราย อาการค่อนข้างรุนแรง 3 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย  ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 29.1 ราย/วัน และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 28.5 ราย/วัน และพบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอกันตัง 8 ราย อำเภอปะเหลียน 8 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอย่านตาขาว 4 ราย อำเภอวังวิเศษ 4 ราย อำเภอสิเกา 2 ราย และอำเภอหาดสำราญ 4 ราย             ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้คนตรังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงและยังไม่เตียงในการรักษาตัว สามารถกลับมารักษาตัวที่จังหวัดตรังได้ โดยการติดต่อผ่าน call center 075-290901-2 เท่านั้น บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรังพบคลัสเตอร์ใหม่ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งแล้วกว่า 50 ราย กระจายในหลายอำเภอ

ตรัง - พบคลัสเตอร์ใหม่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งแล้วกว่า 50 ราย กระจายในหลายอำเภอ จ.ตรัง โดยเฉพาะในชุมชนรอบๆ “มัรกัสคลองชีล้อม” อ.กันตัง หลังพบติดเชื้อแล้ว 36 ราย จนกลายเป็นพื้นที่สีแดง วันนี้ (21 ก.ค.) ศบค.ตรัง รายงานว่า ขณะนี้คลัสเตอร์กลุ่มดาวะห์ ประกอบด้วย ชุมชนทุ่งกอ ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ กับมัรกัสบ้านหนองเสม็ด...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 49 ราย เป็นรายใหม่ 43 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 49 ราย เป็นรายใหม่ 43 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 4 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 1,949 ราย สำหรับวันนี้ (21 กรกฎาคม 2564)  จังหวัดตรัง   พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย โดยรับมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย  และเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดตรัง 43 ราย   รวมมียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,949 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง 1 ราย (ตำบลโคกหล่อ) อำเภอปะเหลียน 4 ราย (ตำบลบางด้วน 1 และปะเหลียน 3 ) อำเภอห้วยยอด 1 ราย(ตำบลห้วยยอด) อำเภอกันตัง 38 ราย (ตำบลคลองชีล้อม 37 ราย และตำบลบางหมาก 1 ราย) อำเภอย่านตาขาว 1 ราย (ตำบลย่านตาขาว) อำเภอหาดสำราญ 2 ราย (ตำบลบ้าหวี) อำเภอวังวิเศษ 2 ราย(ตำบลเขาวิเศษ) และมีผู้เสียชีวิต 1 รายรวมเสียชีวิตสะสม 4 ราย  สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดตรัง  วันนี้มีรักษาหายเพิ่ม 8 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,710 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.7 ทำให้วันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 235 ราย  เป็นผู้ที่มีอาการน้อย 219 ราย  อาการปานกลาง 9 ราย ค่อนข้างรุนแรง 4 รายและใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย อย่างไรก็ตาม  จังหวัดตรัง   ได้ปรับมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดจะต้องกักตัวที่บ้าน ( Home Quarantine ) ทุกคน   ยกเว้นมีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือหายจากโรคโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์   ในขณะที่ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดง จะต้องกักตัวที่บ้าน ( Home Quarantine ) ทุกคน   ยกเว้นมีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อ  ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 1 เข็ม หรือหายจากโรคโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 43 ราย เป็นรายใหม่ 14 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 29 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่...

ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง  นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง   ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง  นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า วันนี้(อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564)  จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิค 19 รายใหม่ จำนวน  43 ราย (คนไทย 42 รายและสิงคโปร์ 1 ราย) แยกเป็นติดเชื้อในพื้นที่ 14 ราย และรับจากพื้นที่สีแดงเข้มมารักษาในตรัง 29 ราย รวมยอดสะสมในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,900 ราย) อยู่ในพื้นที่  อำเภอเมืองตรัง 10 ราย (ตำบลทับเที่ยง 9 ควนปริง 1)   อำเภอปะเหลียน 1 ราย ที่ตำบลบางด้วน  อำเภอหาดสำราญ 2 รายที่ตำบลบ้าหวี  อำเภอกันตัง 2 ราย (ตำบลเกาะลิบง)   อำเภอย่านตาขาว 5 ราย (ทุ่งกระบือ 4 ทุ่งค่าย 1 )  อำเภอห้วยยอด 13 ราย (ตำบลเขาขาว 4 นาวง 2 ลำภูรา 3 ห้วยนาง 1 และห้วยยอด 3 ราย )  อำเภอสิเกา 2 ราย ที่ตำบลบ่อหินและตำบลเขาไม้แก้ว   อำเภอวังวิเศษ 6 รายที่ (ตำบลอ่าวตง 5 รายและวังมะปรางเหนือ 1 ) อำเภอรัษฎา 2 ราย(ตำบลหนองปรือ)              ด้าน แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง   กล่าวว่า  วันนี้  จังหวัดตรัง  มีผู้ป่วยโควิด 19  รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,702 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.6 ยังคงมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 195 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ จำนวน 179 ราย อาการปานกลาง 10 ราย ค่อนข้างรุนแรง  5 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย              อย่างไรก็ตาม  วันนี้  จังหวัดตรัง ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท และการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่จังหวัดตรังได้เปิดศูนย์ประสานงานในการรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดตรังด้วย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 19 ราย เป็นรายใหม่ 17 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1...

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2564)  จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิค -19 รายใหม่ในพื้นที่ 17 ราย  รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย รวม 19 ราย (สะสม 1,857 ราย) อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองตรัง 9 ราย ( ตำบลทับเที่ยง 6 บ้านโพธิ์ 1 บางรัก 1 และนาท่ามเหนือ 1) , พื้นที่อำเภอปะเหลียน 3 ราย(ตำบลปะเหลียน 2 และบ้านนา 1 ) , พื้นที่อำเภอหาดสำราญ 6 ราย(ตำบลบ้าหวี ) และพื้นที่อำเภอกันตัง 1 ราย(ตำบลคลองชีล้อม)             ด้าน แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง   กล่าวว่า  วันนี้  จังหวัดตรัง  มีผู้ป่วยโควิด - 19  รักษาหายเพิ่ม 7 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.5  ยังคงมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 154 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ  จำนวน  137  ราย อาการปานกลาง 11 ราย ค่อนข้างรุนแรง  5 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  1 ราย  และวันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564  จำนวน 3 ราย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE