27 C
Trang
วันอาทิตย์, ธันวาคม 3, 2023

Tag: โควิดตรังวันนี้

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 52 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 5,390 ราย

วันนี้ (26 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 52 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,390 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 3 ราย พบที่ ต.กันตังใต้ 2 ราย ต.นาเกลือ 1 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย พบที่ ต.โคกสะบ้า อำเภอเมืองตรัง 9 ราย พบที่ ต.ทับเที่ยง 7 ราย  ต.นาท่ามเหนือ 1 ราย ต.น้ำผุด 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 11 ราย พบที่ ต.ทุ่งกระบือ 8 ราย ต.ทุ่งค่าย 2 ราย ต.โพรงจระเข้ 1 ราย อำเภอวังวิเศษ 1 ราย พบที่ ต.อ่าวตง อำเภอสิเกา 13 ราย พบที่ ต.กะลาเส 6 ราย ต.เขาไม้แก้ว 5 ราย ต.บ่อหิน 2 ราย อำเภอห้วยยอด 12 ราย พบที่ ต.เขากอบ 1 ราย ต.เขาขาว 2 ราย ต.บางกุ้ง 3 ราย ต.วังคีรี 2 ราย ต.ห้วยยอด 4 ราย  วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 24 ราย ทำให้มียอดรักษาหายรวม 4,660 ราย คิดเป็นรักษาหายร้อยละ 86.45 มีผู้ป่วยโควิด -19 ยังคงมีผู้ป่วยโควิด -19 รักษาใน รพ. 698 ราย ไม่มีอาการหรืออาการน้อย 652 ราย ปานกลาง 35 ราย ต้องให้ออกซิเจนแรงดันสูง 1 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 57.1 ราย/วัน และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 61.1 ราย/วัน บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครลงขายสิน ค้าขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย มาจากที่อื่น 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,338 ราย

วันนี้ (25 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 95 ราย รับมารักษา 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,338 ราย  ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 46 ราย ที่ตำบล กันตังใต้ อำเภอนาโยง 1 ราย ที่ตำบล โคกสะบ้า อำเภอปะเหลียน 7 ราย ที่ตำบลทุ่งยาว 6 ราย ตำบลสุโส๊ะ 1 ราย  อำเภอเมืองตรัง 11 ราย ที่ตำบลทับเที่ยง 6 ราย ตำบลนาโต๊ะหมิง 1 ราย ตำบลนาโยงใต้ 2 ราย ตำบลน้ำผุด 1 ราย ตำบลบ้านโพธิ์ 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 2 ราย ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอรัษฎา  1 ราย ที่ตำบลหนองบัว อำเภอสิเกา 28 ราย ที่ตำบลกะลาเส 2 ราย ตำบลเขาไม้แก้ว 26 รายและอำเภอหาดสำราญ 1 ราย ที่ตำบลหาดสำราญ โดยแยกตามสาเหตุ คือ การสัมผัสร่วมบ้าน 46  ราย คิดเป็นร้อยละ 47.42 สัมผัสที่ทำงาน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03 สัมผัสในชุมชน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.14 และในจังหวัดตรังขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้ว 261,016 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 429,020 ราย อัตรานี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  ย้ำเตือนมาตรการส่วนบุคคล ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในบ้าน แยกรับประทานอาหารร่วมกันหรือแม้การไปทำงานในตลาด การเข้าไปในชุมชน โรงงาน จะต้องสวมหน้าการอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องมีการดูแลตัวเองโดยจำเป็นต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่นภายในบ้านหรือในครอบครัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วก็ยังจำเป็นที่ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครลงขายสิน ค้าขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 44 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย มาจากที่อื่น 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,161 ราย

วันนี้ (23 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 35 ราย มารับการรักษา 9 ราย รวม 44 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,161 ราย รักษาหาย 24 ราย สะสม 4,575 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย  พบที่ โคกสะบ้า 1 ราย นาโยงเหนือ 1 ราย และละมอ 1 ราย อำเภอปะเหลียน  5 ราย พบที่ทุ่งยาว อำเภอสิเกา 17 ราย พบที่เขาไม้แก้ว 15 ราย บ่อหิน 2 ราย อำเภอสิเกาวังวิเศษ 1 ราย พบที่เขาวิเศษ ...

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
4ผู้ติดตามติดตาม