26 C
Trang
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Tag: สมัครสมาชิกสภาเทศบาล

ตรัง เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครชิงนายก 6 คน

ตรัง เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครชิงนายก 6 คน  วันนี้ (8 ก.พ. 2564) ที่อาคารอเนกประสงค์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์2564 ทั้งนี้บรรยากาศบริเวณอาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95 อ.เมือง จ.ตรัง ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งนี้ ทางเทศบาลนครตรังได้มีการระดมพยาบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรังมาตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด19 อย่างเข้มงวด ด้วยการจัดจุดวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอล์ จัดระยะห่าง สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งผู้สมัครฯและกองเชียรสวมหน้ากากอนามมัยกันทุกคนหากใครไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่รับสมัครอย่างเด็ดขาด      ทั้งนี้ บรรดาผู้สมัครทั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี เดินหน้ามาล่วงหน้าเพื่อปฎิบัติตามข้อกำหนด และเพื่อการจับฉลากให้ได้หมายเลขตามที่ทีมต้องการ บรรดากองเชียรมีการนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองเพื่อให้กำลังใจผู้สมัครบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากการรับสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีผู้สมัคร 6 คน 6 ทีม ประกอบด้วย นายพิชญะ ศิริศุภนนท์ หัวหน้ากลุ่มแม่น้ำตรัง,นายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก หัวหน้าทีมต้นกล้านครตรัง,ดร.สัญญา ศรีวิเชียร หัวหน้าทีมดร.สัญญา,นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ หัวหน้าทีมโกบุ้น และ นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ หัวหน้าทีมหมอรักษ์                 จากนั้นเวลา 08.00น.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเดินทางมายังสถานที่รับสมัครเพื่อดูแลความเรียบร้อยด้วย สรุปผู้สมัครวันแรกนี้ ตำแหน่งนายกเทศมนตรี 6 คน. ผู้สมัคร สท เขต ทั้ง 4 เขต รวม 122 คน ในที่นี้ มีผู้สมัคร สท...

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
4ผู้ติดตามติดตาม