25 C
Trang
วันอาทิตย์, กันยายน 26, 2021
หน้าแรก แท็ก ตรัง

แท็ก: ตรัง

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 43 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 29 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 14 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,649 ราย

วันนี้ (21 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 43 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 29 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 14 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 จำนวน 3,649 ราย เป็นเพศชาย 21 ราย เป็นเพศหญิง 22 ราย เป็นชาวไทย 38 ราย เมียนมา 5 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 3 ราย พบที่ตำบลเกาะลิบง, บางเป้า,โคกยาง ตำบลละ 1 ราย อำเภอเมืองตรัง 19 ราย พบที่ตำบลควนปริง 4 ราย, ทับเที่ยง 11 ราย, นาตาล่วง, นาบินหลา ตำบลละ 1 ราย และตำบลนาท่ามเหนือ 2 ราย อำเภอสิเกา 1 ราย พบที่ตำบลบ่อหิน อำเภอห้วยยอด พบที่ตำบลในเตา 2 ราย ปากแจ่ม, ห้วยนาง ตำบลละ 1 ราย และหนองช้างแล่น 11 ราย อำเภอนาโยง 2 ราย พบที่ตำบลนาข้าวเสียและตำบลนาโยงเหนือ ตำบลละ 1 ราย อำเภอปะเหลียน 3 ราย พบที่ตำบลทุ่งยาว, เกาะสุกร และท่าข้าม ตำบลละ 1 ราย ทั้งนี้ยังคงเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของตัวบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การหมั่นล้างมือเมื่อหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ  บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย คลัสเตอร์ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา พุ่ง 79 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,551 ราย

นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษก ศบค.ตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ) จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 97 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 3,551 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 30 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,751 ราย  และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 786 ราย ขณะที่ จังหวัดตรัง มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดตรังจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 147,478 ราย จากเป้าหมาย 429,020 ราย  คิดเป็นร้อยละ 34.37 ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง 10 ราย (ตำบลทับเที่ยง 3 ควนปริง 2 บ้านควน 5 ) , อำเภอกันตัง 3 ราย (ตำบลบางเป้า ย่านซื่อและเกาะลิบง) , อำเภอห้วยยอด 80 ราย (ตำบลหนองช้างแล่น) อำเภอวังวิเศษ 2 ราย(ตำบลเขาวิเศษ) อำเภอรัษฎา 2 ราย (ตำบลควนเมาและตำบลหนองปรือ)   ซึ่งจำนวนผู้ป่วยในวันนี้อยู่ในคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ตำบลหนองช้างแล่น  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มากถึง 79 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในที่ทำงานสถานประกอบการ มีมากถึงร้อยละ 82.5  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  จึงได้ยกระดับมาตรการ ด้วยการสั่งปิดผนึกโรงงานดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชน บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 39 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 38 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 1 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,454 ราย

วันนี้ (พุธที่ 18 สิงหาคม 2564)  จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 38 รายและรับกลับมารักษา 1 ราย  รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,454 ราย   หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 73 ราย  รวมหายป่วยสะสม 2,721 ราย และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 719 ราย โดยผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง 10 ราย (ตำบลบางหมาก 5 ควนธานี 3 นาเกลือ 1 เกาะลิบง 1 ) อำเภอนาโยง 11 ราย (ตำบลช่อง)  อำเภอเมืองตรัง 3 ราย (ตำบลควนปริง 1 นาตาล่วง 2 ) อำเภอรัษฎา 1 ราย (ตำบลควนเมา) อำเภอวังวิเศษ 5 ราย (ตำบลอ่าวตง 3 เขาวิเศษ 1 วังมะปรางเหนือ 1 ) และอำเภอสิเกา 9 ราย (ตำบลนาเมืองเพชร 7 ไม้ฝาด 1 และบ่อหิน 1) อย่างไรก็ตาม  วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากการสัมผัสร่วมบ้านมากถึงร้อยละ 48.7 รวมถึงการติดเชื้อในชุมชน ร้อยละ 38.5  โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลช่อง อำเภอนาโยง  ที่มีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และยังไม่มีอาการ  ตรวจหาเชื้อครั้งแรกไม่พบเชื้อโควิด 19  จึงมีความจำเป็นต้องแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วันนับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสโรค เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น  แต่ผู้ถูกกักกันตัวอยู่ใน Local Quarantine ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค ทำให้มีผู้ติดเชื้อจากการการสัมผัสร่วมบ้านและในชุมชนมากถึง 11 ราย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชน  ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  หรือสัมผัสผู้ที่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19  กักตัวอย่างเคร่งครัด   งดไปที่ชุมชน ขณะที่มีการกักตัวให้ใช้ของใช้ทุกอย่างแยกจากคนในบ้าน บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 40 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 30 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 10 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,415 ราย...

(17 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง  จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อ 40 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 30 ราย เดินทางมารับการรักษาจากพื้นที่เสี่ยง 10 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 3,415 ราย โดยจำแนกผู้ติดเชื้อเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอกันตัง 19 ราย อำเภอเมืองตรัง 11 ราย อำเภอย่านตาขาว 1 ราย อำเภอวังวิเศษ 1 ราย อำเภอรัษฎา 2 ราย อำเภอห้วยยอด 3 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยใน 7 วัน เฉพาะในจังหวัดตรัง 52.4 บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 55 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 45 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 10 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,375 ราย

(16 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง  จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อ 55 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 45 ราย เดินทางมารับการรักษาจากพื้นที่เสี่ยง 10 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 3,375 ราย โดยจำแนกผู้ติดเชื้อเป็นรายอำเภอ ดังนี้  อำเภอกันตัง 1 ราย  อำเภอนาโยง 3 ราย  อำเภอปะเหลียน 2 ราย  อำเภอเมืองตรัง 21 ราย  อำเภอย่านตาขาว 3 ราย  อำเภอวังวิเศษ 7 ราย  อำเภอรัษฎา 13 ราย  อำเภอสิเกา 1 ราย  อำเภอห้วยยอด 4 ราย  ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยใน 7 วัน เฉพาะในจังหวัดตรัง 54 รวมที่มารักษา 64.7 สำหรับผู้ติดเชื้อหายป่วย 39 ราย หายป่วยสะสม 2,602 ราย รักษาหายร้อยละ 77.1 กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 760 ราย ไม่มีอาการ/อาการน้อย 677 ราย อาการปานกลาง 53 ราย ให้ออกซิเจน 19 ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 8 ราย ใช้เครื่องหายใจ 3 ราย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 77 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 66 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 11 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,320 ราย

วันนี้ (15 ส.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง          จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อ 77ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 66ราย เดินทางมารับการรักษาจากพื้นที่เสี่ยง 11 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน  3,320 ราย โดยจำแนกผู้ติดเชื้อเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอกันตัง 5 ราย อำเภอปะเหลียน 5 ราย อำเภอเมืองตรัง 40 ราย อำเภอย่านตาขาว 2 ราย อำเภอวังวิเศษ 4 ราย อำเภอรัษฎา 5 ราย  อำเภอห้วยยอด 15 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเฉลี่ย ใน 7 วัน เฉพาะในจังหวัดตรัง 51.8 รวมที่มารักษา 62.7          สำหรับผู้ติดเชื้อหายป่วย 64 ราย หายป่วยสะสม 2,563 ราย รักษาหายร้อยละ 77.2 กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 744 ราย ไม่มีอาการ/อาการน้อย 665 ราย อาการปานกลาง 51 ราย ให้ออกซิเจน 16 ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 9 ราย ใช้เครื่องหายใจ 3 ราย  บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 79 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,243 ราย

(14 ส.ค.64) นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษก ศบค.จังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตรัง วันนี้ (14 สิงหาคม 2564 ) จังหวัดตรัง  พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รายใหม่จำนวน 79 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดทั้งหมด เป็นคนไทย 12 ราย และ กัมพูชา 67 ราย   ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,243 ราย ส่งผลให้อัตราเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันในรอบสัปดาห์ อยู่ที่ร้อยละ 58.4 (รวมที่รับกลับมารักษาตามภูมิลำเนา)               สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้  กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง 2 ราย  อำเภอเมืองตรัง 71 ราย  อำเภอวังวิเศษ 2 ราย และอำเภอห้วยยอด 4 ราย และอยู่ในคลัสเตอร์ที่ทำงานและโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดถึง 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.9 อย่างไรก็ตาม ทางโรงงานได้แยกแรงงานกัมพูชาไปกักตัวใน Factory Quarantine ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในโรงงานไว้ได้ ซึ่งจังหวัดตรังได้กำหนดมาตรการตอบโต้การระบาดในโรงงานดังกล่าว ( TRS ) โดย Bubble and Seal โรงงานอุตสาหกรรม 28 วัน  ให้ปกครองและท้องที่กำกับดูแลการ Seal โรงงาน แรงงานจังหวัดตรวจสอบรายชื่อคนงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินผลมาตรการ   สาธารณสุขอำเภอจำแนกความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลดูแลผู้ที่มีอาการ   ตลอดจน ทางโรงงานได้เสนอแผนสุ่มตรวจ ATK ทุก 5 วัน Bubble แรงงานไทย และ Seal แรงงานพม่าในโรงงานด้วย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรัง ยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค หลังพบคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง

ที่ห้องแถลงข่าว ศบค.จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมตังหวัดตรัง, สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง, โรงพยาบาลตรัง ร่วมกันแถลงข่าวซึ่งเป็นมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรัง ทั้งนี้จังหวัดตรังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง  โดยโรงงานแห่งแรกเป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง   ซึ่งมีพนักงานจำนวน 1,500 คน (ไทย เมียนมา และกัมพูชา) พบว่ามีผู้ติดเชื้อ จำนวน 123 คน ซึ่งผู้ประกอบการได้ดำเนินการจัดหาสถานที่แยกกัก (Community Isolation) พนักงานที่ติดเชื้อ  รวมถึงจัดหาสถานที่กักกันตัวสำหรับพนักงานผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งนี้ผู้ประกอบการโรงงานได้มีการคัดแยกทันทีหลังจากที่พบว่ามีแม่ค้าติดเชื้อโควิด-19 ที่ทราบเนื่องจาก ทางโรงงานได้นัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แต่ผู้ที่ติดเชื้อนั้นไม่สามารถฉีดได้เนื่องจากมีการไข้ ทางโรงงานจึงเร่งสอบสวนโรและบุคคลใกล้ชิด จนสามารถคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ลดการติดเชื้อขยายเป็นวงกว้างในโรงงาน ทางผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบอย่างมาก และมีการออกค่าใช้จ่ายและดูแลผู้ที่กักตัวด้วย ในขณะที่โรงงานไม้ยางพารา เอสดีที ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด ซึ่งมีพนักงาน จำนวน 149 คน(คนไทย 61 คน และเมียนมา 87 คน) ปัจจุบันพบพนักงานติดเชื้อไปแล้ว 73 คน มากกว่าร้อยละ 50 ของพนักงาน จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  จึงได้กำหนดมาตรการตอบโต้การระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง  2 แห่ง ด้วยการทำบับเบิ้ลซีล คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า เป็นเวลา 28 วัน (คนในห้ามออก-คนนอกห้ามเข้า) เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างเข้าสู่ชุมชน ซึ่งหากมีการปิดโรงงานดังกล่าว จะทำให้พนักงานกลับเข้าสู่ชุมชนและจะส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคเป็นวงกว้างได้ พร้อมให้ฝ่ายปกครองและท้องที่กำกับดูแลมาตรการการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงงานว่ามีการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดตรังอย่างเข้มงวดหรือไม่  ส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของแรงงานและผู้ประกันตน  ขณะที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  จะจำแนกความเสี่ยงและเร่งค้นหาเชิงรุกและตรวจหาเชื้อให้กลุ่มเสี่ยง  โดยเฉพาะผู้สัมผัสร่วมบ้านชาวไทยที่อาศัยอยู่นอกโรงงาน ซึ่งขณะนี้ได้ทำการกักกันตัวไว้ที่ Local Quarantine ต่อไป   อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนโรคโดยเฉพาะที่โรงงานไม้ยางพารา นั้นมีข้อมูลว่าตัวเลขของแรงงานที่ผ่านมาไม่ตรงกับตัวเลขแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งผู้ประกอบการก็เป็นเจ้าของเดีนวกันกับโรงงานที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  อีกทั้งที่ผ่านมาทางคนขับรถโรงงานดังกล่าวได้นำแรงงานต่างชาติมาเพื่อตรวจหาเชื้อกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองตรัง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้า ทำให้คนขับรถของโรงงานพาแรงงานต่างชาติหลบหนีไป ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถโรงงานดังกล่าวแล้วและจะสืบสวนว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในพื้นที่หรือไม่ หากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีความผิดตามกฎหมายทันที บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

โรงงานอุตสาหกรรมจ.ตรัง กลับมาระบาดซ้ำหลายโรง เร่งหามาตรการควบคุม

  นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง กล่าวว่า ตัวเลขการระบาดติดเชื้อในจ.ตรัง โดยล่าสุดพบติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ง เช่น บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา  ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมมาตรการ Bubble&Sael ที่ล่าสุดตัวเลขการติดเชื้อในโรงงานยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง จากผลตรวจวิธี ATK  พบติดเชื้อเพิ่มอีก 55 ราย แบ่งเป็นคนไทย 3 ราย แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ 52 ราย รวมติดเชื้อแล้วในขณะนี้ 75 ราย เป็นคนไทย 22 ราย แรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ 52 ราย แรงงานลาว 1 ราย โดยทำการตรวจหาเชื้อทั้งแบบ RT-PCR และแบบ ATK ไปทั้งหมด 149 ราย จากจำนวนพนักงานที่มีบัญชีในระบบประกันสังคมจำนวน 165 ราย ส่วนแรงงานที่เหลืออีกจำนวน  16 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ หากพบออกไปจากโรงงานแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก็ถือว่าปลอดเชื้อ แต่หากไม่ครบกำหนด 2 สัปดาห์ จะต้องติดตามตัวมาตรวจหาเชื้อต่อไป โดยขณะนี้ในส่วนของพนักงานที่พบติดเชื้อแบบ RT -PCR ชุดแรกจำนวน 20 ราย ได้นำตัวไปรักษาในโรงพยาบาลสนามแล้วทั้งหมด ส่วนที่ผลตรวจด้วยวิธี ATK เป็นบวกจำนวน 55 ราย ทางโรงงานได้จัดพื้นที่กักกันตัวในโรงงาน FQ  ( Factory Quarantine) และผู้ที่ผลเป็นลบ 76 ราย (ไทย 69 เมียนมาร์ 7  ราย ) ทางโรงงานได้จัดพื้นที่แยกกักภายในโรงงาน FI ( Factory Isolation) จากเดิมจะคัดแยกผู้ผลตรวจเป็นลบนำไปกักตัวที่โรงงานในเครือ ต.ควนเมา อ.รัษฎา แต่พบว่าโรงงานดังกล่าว ซึ่งเป็นโรงอัดไม้ยาง พบมีแรงงานติดเชื้อแล้วเช่นกัน จำนวน 3 ราย เป็นเมียนมาร์ 2 ราย และคนไทย 1 ราย ส่วนจำนวนพนักงานทั้งหมดขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวน  โดยขณะนี้รอการตัดสินใจของ ศบค.และได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงานเอสดีที พาราวู้ด ว่าจะใช้วิธีใด ระหว่างการซีลโรงงาน ซึ่งจะต้องนำผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยแบบ ATK มาตรวจ Swab หาเชื้อ เพื่อคัดแยกแรงงานต่อไป โดยให้ผู้กักตัวทำงานภายในได้   หรือจะเลือกใช้วิธีปิดโรงงานชั่วคราว จากนั้นทำการตรวจ Swab หาเชื้อในพนักงานใหม่ทั้งหมด อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้รพ.สนามเป็นที่ใด และให้ผู้ประกอบการ และแรงงานตัดสินใจ นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง กล่าวว่าอีกว่า นอกจากนั้น พบพนักงาน บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) ต.ควนปริง อ.เมือง ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่มีพนักงานรวม 1,650 คน ที่ทางผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการ Bubble&Sael และจัดซื้อวัคซีนฉีดให้แก่พนักงานไปแล้ว จำนวน 1,350  คน จำนวน 2 เข็ม หรือประมาณ 70% แล้ว พบกลับมาระบาดซ้ำ ในพนักงานแรงงานกัมพูชา ติดเชื้อแล้วจำนวน 17 ราย  โดยเชื้อดังกล่าว มาจากคลัสเตอร์การระบาดในพื้นที่ ต.ควนปริง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน ปรากฏว่ามีคนเข้าไปขายอาหารให้แก่คนงานของบริษัท ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อและแพร่เชื้อระบาดในแรงงานกัมพูชา  โดยมีผู้เสี่ยงสูงเฉพาะในกลุ่มพนักงานกัมพูชาที่มีกว่า 100 คน ขณะนี้ทางผู้ประกอบการได้เร่งคัดแยกกลุ่มแรงงานดังกล่าวออกจากพนักงานอื่นๆ และเร่งประสานเจ้าหน้าที่ทำการ Swab หาเชื้ออย่างเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้ การพบการระบาดในโรงงานนั้น ในวันนี้ทางผู้ว่าฯ เตรียมเรียกประชุมผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ดังกล่าวมาหารือ และจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดในบ่ายวันนี้ บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 49 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 12 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,099 ราย

 วันนี้ (12 ส.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง           จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อ 49 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย เดินทางมารับการรักษาจากพื้นที่เสี่ยง 12 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 3,099 ราย โดยจำแนกผู้ติดเชื้อเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอกันตัง 6 ราย อำเภอเมืองตรัง 29 ราย อำเภอวังวิเศษ 3 ราย อำเภอรัษฎา 7 ราย อำเภอสิเกา 3 ราย           ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนรักษามาตรการการสวมหน้ากากอนามัยภายในบ้านอย่างเคร่งครัด แยกการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ที่ทำงานนอกบ้าน กลับจากการทำงานนอกบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับวันนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายเพิ่ม 83 ราย รวมรักษาหายสะสม จำนวน 2,396 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.3 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยังคงสะสม 12 รายทั้งนี้ จังหวัดตรังยังคงมีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 691 ราย แยกกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ 606 ราย อาการปานกลาง 51 ราย ให้ออกซิเจน 24 อาการค่อนข้างรุนแรง 8 ราย ให้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย    บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ติดตามเรา

3,859แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย มาจากที่อื่น 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,338 ราย

วันนี้ (25 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 95 ราย รับมารักษา 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,338 ราย  ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 46 ราย ที่ตำบล กันตังใต้ อำเภอนาโยง 1 ราย ที่ตำบล โคกสะบ้า อำเภอปะเหลียน 7 ราย ที่ตำบลทุ่งยาว 6 ราย ตำบลสุโส๊ะ 1 ราย  อำเภอเมืองตรัง 11 ราย ที่ตำบลทับเที่ยง 6 ราย ตำบลนาโต๊ะหมิง 1 ราย ตำบลนาโยงใต้ 2 ราย ตำบลน้ำผุด 1 ราย ตำบลบ้านโพธิ์ 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 2 ราย ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอรัษฎา  1 ราย ที่ตำบลหนองบัว อำเภอสิเกา 28 ราย ที่ตำบลกะลาเส 2 ราย ตำบลเขาไม้แก้ว 26 รายและอำเภอหาดสำราญ 1 ราย ที่ตำบลหาดสำราญ โดยแยกตามสาเหตุ คือ การสัมผัสร่วมบ้าน 46  ราย คิดเป็นร้อยละ 47.42 สัมผัสที่ทำงาน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03 สัมผัสในชุมชน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.14 และในจังหวัดตรังขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้ว 261,016 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 429,020 ราย อัตรานี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  ย้ำเตือนมาตรการส่วนบุคคล ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในบ้าน แยกรับประทานอาหารร่วมกันหรือแม้การไปทำงานในตลาด การเข้าไปในชุมชน โรงงาน จะต้องสวมหน้าการอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องมีการดูแลตัวเองโดยจำเป็นต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่นภายในบ้านหรือในครอบครัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วก็ยังจำเป็นที่ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครลงขายสิน ค้าขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 80 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 75 ราย มาจากที่อื่น 5 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,241 ราย

วันนี้ (24 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 75 ราย มารับการรักษา 5 ราย รวม 80 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,241 ราย รักษาหาย 29 ราย สะสม 4,604 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 52 ราย พบที่ตำบลบางสัก 1 ราย ควนธานี 1 ราย กันตังใต้ 50 ราย อำเภอห้วยยอด 6 ราย พบที่ตำบลห้วยยอด 2 ราย เขาขาว 2 ราย ปากแจ่ม 1 ราย และบางกุ้ง 1 ราย อำเภอปะเหลียน  3 ราย พบที่ทุ่งยาว 2 ราย...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 44 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย มาจากที่อื่น 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,161 ราย

วันนี้ (23 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 35 ราย มารับการรักษา 9 ราย รวม 44 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,161 ราย รักษาหาย 24 ราย สะสม 4,575 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย  พบที่ โคกสะบ้า 1 ราย นาโยงเหนือ 1 ราย และละมอ 1 ราย อำเภอปะเหลียน  5 ราย พบที่ทุ่งยาว อำเภอสิเกา 17 ราย พบที่เขาไม้แก้ว 15 ราย บ่อหิน 2 ราย อำเภอสิเกาวังวิเศษ 1 ราย พบที่เขาวิเศษ ...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 32 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 23 ราย มาจากที่อื่น 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,117 ราย

วันนี้ (22 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 23 ราย มารับการรักษา 9 ราย รวม 32 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,117 ราย รักษาหาย 48 ราย สะสม 4,551 ราย เสียชีวิต จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย พบที่ตำบลกันตังใต้ 8 ราย  บางสัก 2 ราย ตลองลุ 1 ราย  อำเภอห้วยยอด 3 ราย พบที่ตำบลเขาขาว 1 ราย เขากอบ 2 ราย อำเภอนาโยง 2 ราย  พบที่ละมอ 2 ราย อำเภอปะเหลียน 8 ราย พบที่ตำบลปะเหลียน 1 ราย ลิพัง 1 ราย ทุ่งยาว 5 ราย สุโส๊ะ 1 ราย อำเภอเมืองตรัง 4 ราย พบที่ทับเที่ยง 1 ราย โคกหล่อ 1 ราย นาท่ามเหนือ 1 ราย และน้ำผุด 1...

4 ต.ค. 64 นี้ “คนละครึ่งซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม ผ่านฟู้ดแอปฯ”

วันที่ 21 กันยายน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (ฟู้ด เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ แล้ว 2 ราย...