25 C
Trang
วันอาทิตย์, กันยายน 26, 2021
หน้าแรก แท็ก ตรัง

แท็ก: ตรัง

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่พุ่ง 96 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 4,377 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย (สะสม 25...

 วันนี้ (3 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 96 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรังทั้ง 96 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  จำนวน  4,377 ราย  มีเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมยอดเสียชีวิต 25 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ มากที่สุดที่อำเภอเมืองตรัง 74 ราย พบที่ตำบลควนปริง 71 ราย ตำบลทับเที่ยง 2 ราย ตำบลนาตาล่วง 1 ราย อำเภอห้วยยอด 9 ราย พบที่ ตำบลบางกุ้ง 2 ราย ตำบลเขาปูน ตำบลท่างิ้ว ตำบลนาวง ตำบลบางดี ตำบลวังคีรี ตำบลห้วยนาง และตำบลห้วยยอด ตำบลละ 1 ราย อำเภอปะเหลียน 4 ราย พบที่ ตำบลปะเหลียน 4 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย พบที่ ตำบลโคกสะบ้า ตำบลช่อง ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลละ 1 ราย อำเภอกันตัง 3 ราย พบที่ ตำบลนาเกลือ ตำบลบางเป้า ตำบลวังวน ตำบลละ 1 ราย อำเภอสิเกา 1 ราย พบที่ ตำบลกะลาเส อำเภอรัษฎา 1 ราย พบที่ตำบลหนองบัวและอำเภอหาดสำราญ 1 ราย พบที่ตำบลหาดสำราญ  จำนวนผู้ติดเชื้อ 96 ราย แยกตามสาเหตุการสัมผัสโดยพบการสัมผัสติดเชื้อที่ทำงานมากที่สุด 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 สัมผัสติดเชื้อร่วมบ้าน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.4 สัมผัสติดเชื้อในชุมชน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 ระหว่างการสอบสวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.2 และพูดคุย ไม่สวม mask 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.1 บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 37 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 4,281 ราย

นนี้ (2 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 37 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรังทั้ง 37 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   จำนวน  4,281 ราย เป็นเพศชาย 19 ราย เป็นเพศหญิง 18 ราย เป็นชาวไทย ราย 36 เมียนมา 1 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้  มากที่สุดที่อำเภอกันตัง 13 ราย พบที่ตำบลบางเป้า 8 ราย ตำบลนาเกลือ 2 ราย ตำบลคลองชีล้อม,บางหมาก,วังวน ตำบลละ 1 ราย  รองลงมาที่อำเภอเมืองตรัง 8 ราย พบที่ตำบลนาท่ามเหนือ 4 ราย ทับเที่ยง 2 ราย นาโต๊ะหมิงและบ้านควน ตำบลละ 1 ราย  อำเภอนาโยง 7 ราย พบที่ตำบลนาโยงเหนือ 5 ราย ตำบลโคกสะบ้า 1 ราย ตำบลช่อง 1 ราย  อำเภอสิเกา 5 ราย พบที่ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอรัษฎา ที่ตำบลควนเมา 1 ราย  อำเภอวังวิเศษ พบที่ตำบลอ่าวตง 1 ราย  อำเภอห้วยยอด พบที่ตำบลเขาปูน 1 ราย  และอำเภอย่านตาขาว ที่ตำบลทุ่งกระบือ 1 ราย   พบการสัมผัสติดเชื้อร่วมบ้านมากที่สุด 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.4 สัมผัสในชุมชน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 สัมผัสในที่ทำงาน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 อยู่ระหว่างการสอบสวน  6 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 และพูดคุยไม่สวมหน้ากากและอื่น ๆ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8 บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 77 ราย ติดเชื้อในจังหวัดพุ่ง 71 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 4,160 ราย

วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) จังหวัดตรัง  พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ จำนวน 77 ราย  แยกเป็นการติดเชื้อในจังหวัด 71 ราย  รับกลับมารักษา 6 ราย   ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 4,160 ราย ผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอรัษฎา 1 ราย (ตำบลคลองปาง) , อำเภอกันตัง 6 ราย (ตำบลโคกยาง 3 ตำบลบางเป้า 2 และตำบลกันตัง 1 ) , อำเภอปะเหลียน 2 ราย (ตำบลปะเหลียน) , อำเภอนาโยง 11 ราย( ตำบลนาโยง 3 ตำบลนาข้าวเสีย 1 ตำบลโคกสะบ้า 6 ตำบลนาหมื่นศรี 1 ) , อำเภอเมืองตรัง 44 ราย (ตำบลควนปริง 37 โคกหล่อ 1 ทับเที่ยง 5 และตำบลนาท่ามเหนือ 1 ) , อำเภอสิเกา 1 ราย (ตำบลนาเมืองเพชร) ,อำเภอห้วยยอด 11 ราย (ตำบลท่างิ้ว 1 ตำบลบางกุ้ง 5 ตำบลบางดี 1 ตำบลลำภูรา 1 ตำบลห้วยนาง 1 ตำบลห้วยยอด 2 ราย และภูมิลำเนาอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อีก 1 ราย โดยผู้ป่วยอยู่ใน Cluster โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากที่สุดถึง 38 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดตรัง  แยกตามสาเหตุการสัมผัสในวันนี้   เป็นการติดเชื้อในที่ทำงานสูงสุดถึงร้อยละ 57.1   รองลงมาคือจากการสัมผัสร่วมบ้านร้อยละ 26 และสัมผัสในชุมชนร้อยละ 7.8 อย่างไรก็ตาม   วันนี้มีผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดตรังที่หายป่วยกลับบ้าน จำนวน 49 ราย รวมยอดหายป่วยสะสม 3,319 ราย  และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 820 ราย   ผู้เสียชีวิตสะสม 21 ราย ขณะที่   การฉีดวัคซีนดำเนินการไปแล้ว จำนวน 192,922 ราย  จากเป้าหมาย 429,020 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.96  ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบคลัสเตอร์ใหม่เดินทางปลดหนี้ที่ จ.เพชรบุรี ติดเชื้อแล้ว 7 ราย เสี่ยงสูงทั้งที่ร่วมเดินทางด้วยรถตู้จำนวน 3 คัน รวมกว่า 20 คน แต่ยังไม่ยอมแสดงตน รวมทั้งคนในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดอีกจำนวนมาก

นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดตรัง ล่าสุด พบว่าขณะนี้เกิดการระบาดในลักษณะสเก็ตไฟเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและลุกลามกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆ โดยเฉพาะพบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้ามาในพื้นที่ และคนในจังหวัดตรังที่เดินทางข้ามจังหวัดไปร่วมทำกิจกรรม และนำเชื้อกลับเข้ามาระบาดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะขณะนี้เกิดคลัสเตอร์ใหม่จากคนที่เดินทางไปร่วมทำกิจกรรม “ปลดหนี้” ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ไปด้วยรถตู้อย่างน้อย 3 คัน รวมกว่า 20 คน ซึ่งเดินทางจากออกจาก จ.ตรัง และแวะรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมปลดนี้ที่ จ.เพชรบุรี ร่วมกันตามรายทาง ทั้งจากในหลายอำเภอของ  จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช โดยที่ จ.ตรัง ขณะนี้พบผู้เดินทางร่วมกันจากหลายอำเภอ และพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วรวม 7 ราย ประกอบด้วย อ.ห้วยยอด 5 ราย  ซึ่ง 1 ใน 5 เป็นผู้ติดเชื้อรายดัชนี , อ.เมือง 1 ราย ,และ อ.หาดสำราญ 1 ราย อย่างไรก็ตาม ในการสอบสวนโรคผู้ที่พบติดเชื้อแล้วไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค อ้างเป็นการเดินทางไปทำกิจกรรมลับ แกนนำไม่ให้มีการเปิดเผยภารกิจและลักษณะของกิจกรรมทั้งหมด จึงหวั่นจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้างจนเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ และยากต่อการควบคุมตามมา จึงประกาศให้คนเดินทางกลับจากการไปร่วมกิจกรรม “ปลดหนี้” ที่ จ.เพชรบุรี ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ รพ.ใกล้บ้าน เพื่อเร่งตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วน มิเช่นนั้นจะนำเชื้อไปแพร่ระบาด ให้ทุกคนในครอบครัว และหากคนในครอบครัวเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือมี 7 โรคเรื้อรังหรือเป็นหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีบุคคลเหล่านี้โอกาสที่จะติดเชื้อรุนแรงจำเป็นต้องนอน ICU หรือมีโอกาสเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมปลดหนี้ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยมีกลุ่มคนที่พยายามชักจูงชาวบ้านที่ไร้ที่ดินทำกิน และมีหนี้สินไปร่วมทำกิจกรรม โดยให้ความหวังจะช่วยปลดหนี้ให้ แต่ประชาชนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลดหนี้ดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวนมากคนละประมาณ 3,000 - 5,000 บาท ทั้งค่าเดินทาง ค่าเหยียบแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าร่วมกิจกรรมตามด่านต่างๆ ทั้งการปลูกต้นไม้ การก่อสร้างกระต๊อบภายในพื้นที่มีกลุ่มคนครอบครองทำกิจกรรม และคนที่ไปยังกลับมาชักจูงคนอื่นๆ ให้เดินทางไปร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะลูกโซ่ เพียงหวังจะได้รับการปลดหนี้ตามที่กลุ่มแกนนำให้ความหวังไว้  และทุกคนจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับ ทั้งค่าใช้จ่าย รวมทั้งลักษณะของรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ตามคำสั่งของแกนนำ จึงมีประชาชนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งภาคใต้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีใครสามารถปลดหนี้ได้ บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 83 ราย ติดเชื้อในจังหวัดพุ่ง 81 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,938 ราย

วันนี้ (28 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 83 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 81 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 3,938 ราย เป็นเพศชาย 34 ราย เป็นเพศหญิง 49 ราย เป็นชาวไทย 32 ราย เมียนมา 51 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ มากที่สุดที่อำเภอเมืองตรัง 62 ราย รองลงมาที่อำเภอห้วยยอด 9 ราย อำเภอกันตัง 4 ราย อำเภอรัษฎา 3 ราย  อำเภอนาโยง 2 ราย อำเภอย่านตาขาว 2 ราย พบการสัมผัสติดเชื้อที่ทำงานมากสุด 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมาเป็นการสัมผัสร่วมบ้าน 21 ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.3 สัมผัสในชุมชน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8 พูดคุยไม่สวมหน้ากากและอื่น ๆ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.6 และอยู่ในพื้นที่ระบาด 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2 บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 30 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,881 ราย

(26 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด - 19 รายใหม่ 30 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 24 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 3,811 ราย เป็นเพศชาย 21 ราย เป็นเพศหญิง 9 ราย ทั้ง 30 ราย เป็นชาวไทย 27 ราย พม่า 3 ราย วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 44 ราย รักษาหายรวม 3,140 ราย คิดเป็นรักษาหาย 82.4% มีผู้ป่วยโควิด - 19 ยอดเสียชีวิตสะสม 18 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด -19 รักษาใน รพ. 653 ราย มีอาการน้อย 615 ราย ปานกลาง 23 ราย ให้ออกซิเจน 8 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 4 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ร้อยละ 30.3 และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้มร้อยละ 37.1 บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 33 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,781 ราย...

(25 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย  แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 33 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 24 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 9 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 3,781 ราย เป็นเพศชาย 17ราย เป็นเพศหญิง 26 ราย ทั้ง 33 ราย เป็นชาวไทย วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 38 ราย รักษาหายรวม 3,096 ราย คิดเป็นรักษาหาย 81.9% มีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด - 1 9 รักษาใน รพ.และ รพ.สนาม 667 ราย มีอาการน้อย 623 ราย ปานกลาง 31 ราย ให้ออกซิเจน 5 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 5 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยใน 7 วัน เฉพาะในจังหวัดตรับง 40.7% รวมที่มารักษาด้วย 46.7% บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรัง ลุยปลดล็อกพืชกระท่อม

เมื่อวันที่ (23 ส.ค.2564) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เปิดการประชุมสร้างการรับรู้วันปลดล็อกพืชกระท่อมพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง นายอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากพื้นที่นำร่อง 23 หมู่บ้าน/ชุมชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุม 50 คน พร้อมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 38 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 30 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 8 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 3,709 ราย

นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง กล่าวว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 38 รายได้กระจายตามอำเภอ/ตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อในอำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว และอำเภอหาดสำราญ ที่พบมากที่สุดคือ อำเภอเมืองตรัง 14 ราย พบที่ ต.ควนปริง 11 ราย ต.โคกหล่อ 1 ราย ต.นาท่ามเหนือ 2 ราย รองลงพบที่ อำภอรัษฎา 9 ราย พบที่ ต.ควนเมา 7 ราย ต.หนองปรือ 2 ราย อำเภอห้วยยอด 6 ราย พบที่ ต.ห้วยยอด 3 ราย ต.ปากแจ่ม 1 ราย ต.หนองช้างแล่น 1 ราย ต.ห้วยนาง 1 ราย อำเภอกันตัง 5 ราย พบที่ ต.บางเป้า อำเภอสิเกา 2 ราย พบที่ ต.บ่อหิน 1 ราย ต.เขาไม้แก้ว 1 ราย อำเภอนาโยง 1 ราย พบที่ ต.นาหมื่นศรี และอำเภอวังวิเศษ 1 ราย พบที่ ต.วังมะปรางเหนือ ในวันนี้มากที่สุดคือเป็นพนักงานผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำนวน 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับมารักษาที่จังหวัดตรัง 8 ราย เป็นพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา สาขารัษฎา (เดิมชื่อโรงงานชูศักดิ์) 5 ราย เป็นพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ที่ ต.หนองช้างแล่น 2 ราย เป็นคลัสเตอร์งานแต่งที่นาเกลือ 5 ราย (ซึ่งไม่ปฏิบัติตาม LQ) เป็นคลัสเตอร์โรงงานไม้อัดที่ควนเมา 1 ราย คลัสเตอร์สัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต อ.รัษฎา 1 ราย เป็นคลัสเตอร์ตลาดควนปริงหน้าห้องเย็น 1 ราย เป็นคลัสเตอร์เขาหลักเชื่อมโยง ต.ปากแจ่ม 1 ราย เป็นคลัสเตอร์ครอบครัวผู้ป่วยเกาะพงัน 1 ราย และเป็นคลัสเตอร์ครอบครัวผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรัง แถลงยึดไอซ์ 650 กิโลฯ ถูกถ่วงลอยกลางทะเล

ผู้ว่าฯ ตรัง ตั้งโต๊ะแถลงจับ "ไอซ์" ลอตมหึมา กลางทะเลอันดามันน่านน้ำตรัง-สตูล 650 กิโลฯ มูลค่ากว่า 650 ล้านบาท คาดเป็นเครือข่ายยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน ที่เคยจับไอซ์และเฮโรอีนลอตใหญ่กลางทะเลน่านน้ำ จ.สตูล ก่อนหน้า เชื่อลำเลียงมาจากเมียนมา เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ กก.9 ตำรวจน้ำ จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9...

ติดตามเรา

3,859แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย มาจากที่อื่น 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,338 ราย

วันนี้ (25 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 95 ราย รับมารักษา 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,338 ราย  ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 46 ราย ที่ตำบล กันตังใต้ อำเภอนาโยง 1 ราย ที่ตำบล โคกสะบ้า อำเภอปะเหลียน 7 ราย ที่ตำบลทุ่งยาว 6 ราย ตำบลสุโส๊ะ 1 ราย  อำเภอเมืองตรัง 11 ราย ที่ตำบลทับเที่ยง 6 ราย ตำบลนาโต๊ะหมิง 1 ราย ตำบลนาโยงใต้ 2 ราย ตำบลน้ำผุด 1 ราย ตำบลบ้านโพธิ์ 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 2 ราย ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอรัษฎา  1 ราย ที่ตำบลหนองบัว อำเภอสิเกา 28 ราย ที่ตำบลกะลาเส 2 ราย ตำบลเขาไม้แก้ว 26 รายและอำเภอหาดสำราญ 1 ราย ที่ตำบลหาดสำราญ โดยแยกตามสาเหตุ คือ การสัมผัสร่วมบ้าน 46  ราย คิดเป็นร้อยละ 47.42 สัมผัสที่ทำงาน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03 สัมผัสในชุมชน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.14 และในจังหวัดตรังขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้ว 261,016 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 429,020 ราย อัตรานี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  ย้ำเตือนมาตรการส่วนบุคคล ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในบ้าน แยกรับประทานอาหารร่วมกันหรือแม้การไปทำงานในตลาด การเข้าไปในชุมชน โรงงาน จะต้องสวมหน้าการอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องมีการดูแลตัวเองโดยจำเป็นต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่นภายในบ้านหรือในครอบครัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วก็ยังจำเป็นที่ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครลงขายสิน ค้าขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 80 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 75 ราย มาจากที่อื่น 5 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,241 ราย

วันนี้ (24 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 75 ราย มารับการรักษา 5 ราย รวม 80 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,241 ราย รักษาหาย 29 ราย สะสม 4,604 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 52 ราย พบที่ตำบลบางสัก 1 ราย ควนธานี 1 ราย กันตังใต้ 50 ราย อำเภอห้วยยอด 6 ราย พบที่ตำบลห้วยยอด 2 ราย เขาขาว 2 ราย ปากแจ่ม 1 ราย และบางกุ้ง 1 ราย อำเภอปะเหลียน  3 ราย พบที่ทุ่งยาว 2 ราย...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 44 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย มาจากที่อื่น 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,161 ราย

วันนี้ (23 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 35 ราย มารับการรักษา 9 ราย รวม 44 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,161 ราย รักษาหาย 24 ราย สะสม 4,575 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย  พบที่ โคกสะบ้า 1 ราย นาโยงเหนือ 1 ราย และละมอ 1 ราย อำเภอปะเหลียน  5 ราย พบที่ทุ่งยาว อำเภอสิเกา 17 ราย พบที่เขาไม้แก้ว 15 ราย บ่อหิน 2 ราย อำเภอสิเกาวังวิเศษ 1 ราย พบที่เขาวิเศษ ...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 32 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 23 ราย มาจากที่อื่น 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,117 ราย

วันนี้ (22 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 23 ราย มารับการรักษา 9 ราย รวม 32 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,117 ราย รักษาหาย 48 ราย สะสม 4,551 ราย เสียชีวิต จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย พบที่ตำบลกันตังใต้ 8 ราย  บางสัก 2 ราย ตลองลุ 1 ราย  อำเภอห้วยยอด 3 ราย พบที่ตำบลเขาขาว 1 ราย เขากอบ 2 ราย อำเภอนาโยง 2 ราย  พบที่ละมอ 2 ราย อำเภอปะเหลียน 8 ราย พบที่ตำบลปะเหลียน 1 ราย ลิพัง 1 ราย ทุ่งยาว 5 ราย สุโส๊ะ 1 ราย อำเภอเมืองตรัง 4 ราย พบที่ทับเที่ยง 1 ราย โคกหล่อ 1 ราย นาท่ามเหนือ 1 ราย และน้ำผุด 1...

4 ต.ค. 64 นี้ “คนละครึ่งซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม ผ่านฟู้ดแอปฯ”

วันที่ 21 กันยายน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (ฟู้ด เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ แล้ว 2 ราย...