26.1 C
Trang
วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023

เจ้าหน้าที่การตลาด สินเชื่อ ศรีสุข /ต้นโพธิ์/สะพานวังยาว/ห้วยยอด/นาโยง/ทุ่งยาว

วันที่เผยแพร่

ดู

รายละเอียดงาน

  • พนักงานประจำ
  • ตรัง
  • ตามโครงสร้างของบริษัท บาท / เดือน

บริษัท เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง จำกัด (ในเครือบ้านซูซูกิ)

กลุ่มบริษัทบ้านซูซูกิ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ

พิเศษ!!! บริษัท เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง จำกัด

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาดศรีสุข

ประจำสาขา

—————————-

หน้าที่รับผิดชอบ

• ทำยอดขายการปล่อยสินเชื่อ

• วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ

• จัดทำรายงานการติดตามลูกค้า

•  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา

• ออกพื้นที่ทำการตลาด  เพื่อกระจายสื่อ

 

อัตราคุณสมบัติ

• เพศชายหรือหญิง

• อายุ 20 – 40 ปี

• วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

 

เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาวุฒิการศึกษา

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

โทร. มือถือ 081-7133576

ส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-mail: hrrecruibanzu@gmail.com

เพื่อสมัครงานนี้ ส่งอีเมลรายละเอียดของคุณไปที่ hrrecruibanzu@gmail.com

น่าสนใจสำหรับคุณ

ประกาศรับสมัครงาน

กลุ่มหางานตรัง