32 C
Trang
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 24, 2021

แจก ระบบส่งงานออนไลน์ ด้วย Google Apps Script

0
แจก ระบบส่งงานออนไลน์ ด้วย Google Apps Script หากท่านใช้ Google Form ทำฟอร์มในการส่งงาน แต่มีข้อจำกัดในการอัพโหลด มาแล้วครับ ดังนั้นวันนี้เรามีตัวช่วยใหม่ คือ Google Apps Script  สามารถทำสิ่งที่เราต้องการนี้ได้ เรามี Script แล้ว แค่ท่านนำไปดัดแปลงเล็กๆน้อยๆตาม ที่ต้องการ ที่แจงไว้ในเนื้อหาของ Script แล้วนะครับ ท่านสามารถนำไปใช้งานจริงๆได้เลยนะครับ Google Apps Script  จัดทำโดย ครูอภิวัฒน์"สอนสร้างสื่อ" มีอยู่ 2 ไฟล์ คือ ไฟล์...

จังหวัดตรัง พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 34 ราย ผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกรายใหม่ จำนวน 967 ราย

0
จังหวัดตรัง พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 34 ราย ผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกรายใหม่ จำนวน 967 ราย   ในวันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย นับเป็นผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 967 ราย เป็นเพศหญิง 8 ราย เป็นเพศชาย 26 ราย เป็นชาวไทยทั้ง 34 ราย การรักษาหาย 315 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.5 จำนวนผู้ป่วย 34 ราย พบที่อำเภอกันตังมากที่สุด 15 ราย อำเภอเมืองตรัง 12 ราย อำเภอย่านตาขาว 4 ราย อำเภอนาโยง อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา อำเภอ ละ 1 ราย โดยมีรายละเอียดแต่ละตำบลดังต่อไปนี้ อำเภอกันตัง พบที่ตำบลควนธานี 5 ราย ตำบลบางหมาก 3 ราย ตำบลบางเป้า...

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 92ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 933 ราย

0
จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 92ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 933 ราย   จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 92 ราย ผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 933 ราย เป็นเพศหญิง 73 ราย เพศชาย 19 ราย ในจำนวน 92 ราย เป็นชาวไทย 43 ราย เป็นชาวเมียนม่า 49 ราย โดยจำแนกตามอำเภอ ดังนี้ อำเภอกันตัว 64...

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 176 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 841 ราย

0
จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 176 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 841 ราย   สำหรับวันนี้ (2 มิถุนายน 2564) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 176 ราย เป็นคนไทย 76 ราย และเมียนมา 100 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 (1 เมษายน 2564 - 2 มิถุนายน 2564) จำนวน 841...

จังหวัดตรัง เร่งควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรค หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดตรัง วันนี้สูงถึง 164 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 665 ราย

0
จังหวัดตรัง เร่งควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรค หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดตรัง วันนี้สูงถึง 164 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 665 ราย   นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำวันของจังหวัดตรัง  ประจำวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564   ณ  ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า  สำหรับวันนี้ (อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564) จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19...

ตรังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งเป็นลำดับที่ 1 ของภาคใต้และลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ เพิ่ม 76 ราย รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 501...

ตรังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งเป็นลำดับที่ 1 ของภาคใต้และลำดับที่ 7 ของประเทศ โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ เพิ่ม 76 ราย รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 501 ราย   ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันของจังหวัดตรัง  สำหรับวันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 76 ราย เป็นคนไทย 46 รายและเมียนมา 27 ราย  รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564(1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564) จำนวน 501 ราย เป็นลำดับ 1 ของภาคใต้ และลำดับ 7 ของประเทศ โดยผู้ป่วยทั้ง 76 รายในวันนี้มาจากคลัสเตอร์โรงงาน 61 ราย, ร้านภาสินี 3 ราย, ผู้ต้องขัง 1 ราย และ อยู่ระหว่างสืบสวนโรค 11 ราย  ในขณะที่รักษาหายวันนี้ 3 ราย รักษาหายสะสม 286 คิดเป็นร้อยละ 57 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76 ราย ในตรัง แยกได้ดังนี้ อ.กันตัง 33 ราย (เป็นผู้ป่วยของคลัสเตอร์โรงงานถุงมือทั้งหมด) ต.ควนธานี 26 ราย (ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมาอาศัยอยู่ใกล้ๆโรงงาน) ต.กันตัง 4 ราย ต.บางสัก...

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 44 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 425 ราย นับเป็นการพบผู้ป่วยสูงสุดในการระบาดระลอกใหม่

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 44 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 425 ราย นับเป็นการพบผู้ป่วยสูงสุดในการระบาดระลอกใหม่   (30 พ.ค.2564) ที่ ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดตรัง และแพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

จังหวัดตรัง วันนี้ 37 ราย สะสม 381 ราย สูงเป็นลำดับ 1 ของภาคใต้ และลำดับ 8 ของประเทศ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม

จังหวัดตรัง วันนี้ 37 ราย สะสม 381 ราย สูงเป็นลำดับ 1 ของภาคใต้ และลำดับ 8 ของประเทศ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม   วันนี้ (29 พ.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดประจำวันของจังหวัดตรัง สำหรับวันนี้...

ตรัง ปิดโรงงานถุงมือยาง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งกว่า 39 ราย รอการตรวจอีกนับพันคน

ตรัง ปิดโรงงานถุงมือยาง  หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งกว่า 39 ราย รอการตรวจอีกนับพันคน   28 พฤษภาคม 2564 นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  เปิดเผย "ผู้สื่อข่าว"ว่าวันนี้ได้เชิญผู้บริหารบริษัท ศรีตรังโกลฟส์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง  ต.ควนธานี อ.กันตัง  จ.ตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อหาข้อสรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิดรวมทั้งสิ้น 39 คน จากจำนวนพนักงาน 1,570 กว่าคน          โดยเริ่มต้นจากเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม...

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 10 ราย รวมมียอดผู้ป่วยสะสม 344ราย

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 10 ราย รวมมียอดผู้ป่วยสะสม 344ราย   สำหรับวันนี้ (ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 10 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564(1 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564) จำนวน 344 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชาย 1 ราย และผู้ป่วยเพศหญิง 2 ราย ในพื้นที่ อำเภอกันตัง 1 ราย อำเภอวังวิเศษ 2 อำเภอย่านตาขาว 2 และ อำเภอเมืองตรัง 5 ราย  โดยมีรายละเอียดของผู้ป่วยดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 335 เพศหญิง อายุ 34 ปี ภูมิลำเนาตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 331 ผู้ป่วยรายที่ 336 เป็นเด็กหญิง อายุ 5 ปี ภูมิลำเนาตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 331 เป็นหลาน ผู้ป่วยรายที่ 337 เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนาตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 331 เป็นบุตร ผู้ป่วยรายที่ 338 เพศหญิง อายุ 60 ปี ภูมิลำเนาตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 331 โดยไปเยี่ยมผู้ป่วยและรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้ป่วยรายที่ 339 เพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง เป็นพนักงานบริษัท ศรีตรังโกล์ฟ คาดว่าน่าจะเป็นการสัมผัสในที่ทำงาน  ผู้ป่วยรายที่ 340 เพศหญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนาตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว เป็นพนักงานบริษัท ศรีตรังโกล์ฟ คาดว่าน่าจะเป็นการสัมผัสในที่ทำงาน ผู้ป่วยรายที่ 341 เพศชาย อายุ 46 ปี ภูมิลำเนาตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว  เป็นผู้ต้องขังแรกรับ ได้รับการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าเรือนจำ  ผู้ป่วยรายที่ 342 เพศชาย อายุ 58 ปี ภูมิลำเนาตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 332 สัมผัสร่วมบ้านและกักตัวอยู่ใน Local Quarantine ผู้ป่วยรายที่ 343 เป็นเด็กชาย อายุ 7 ปี ภูมิลำเนาตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ  มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 332 สัมผัสร่วมบ้านและกักตัวอยู่ใน Local Quarantine และผู้ป่วยรายที่ 344 เพศหญิง อายุ 70 ปี ภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง เป็นเจ้าของร้านอาหาร ที่ยังไม่ทราบประวัติการสัมผัสที่ชัดเจน         บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัคร

ติดตามเรา

3,664แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 5 ราย รวมมียอดสะสม 1,579 ราย

0
ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 5 ราย รวมมียอดสะสม 1,579 ราย   วันนี้ (23 มิ.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 20 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,574 ราย

0
ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 20 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,574 ราย   ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาล รองโฆษกศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันของจังหวัดตรัง    พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 1,574 ราย เป็นเพศชาย 5 ราย เพศหญิง 15 ราย ทั้ง 20 รายเป็นชาวไทย โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ คลัสเตอร์ละมอ 2 ราย คลัสเตอร์ ต.นาวง อ.ห้วยยอด 3 ราย เป็นคลัสเตอร์พนักงานโรงงานถุงมือยาง 7 ราย เป็นคลัสเตอร์ครูเทศบาลตำบลย่านตาขาว เชื่อมโยงกับโรงงานถุงมือยาง 4 ราย เป็นคลัสเตอร์ค้าขายตลาดเก่า 2 ราย ในเขตเทศบาลนครตรัง คลัสเตอร์ร้านภาสินี 1 รายและเป็นคลัสเตอร์สัมผัสเชื่อมโยงระหว่าง อ.ปะเหลียน และ อ.ห้วยยอด 1 ราย    อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์อยู่ที่ 27.5 ต่อวัน วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มอีก 36 ราย รวมเป็นการรักษาหาย 1,274 ราย คิดเป็นการรักษาหาย 80.9% รักษาที่ รพ.299 ราย เป็นผู้ที่มีอาการน้อย 285 ราย เป็นผู้ที่มีอาการปานกลาง 13 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย ผู้เสียชีวิต 1 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม   คลัสเตอร์ได้กระจายอยู่ตามอำเภอและตำบลต่าง ๆ ดังนี้ อ.กันตัง 1 ราย พบที่ อ.กันตัง เป็นคลัสเตอร์โรงงานถุงมือยางศรีตรังโกลฟ อ.นาโยง 3 ราย พบที่...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 15 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,554 ราย

0
ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 15 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,554 ราย   (21 มิ.ย.2564) วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 15 ราย คิดเป็นผู้ป่วยสะสม 1,554 ราย เป็นเพศชาย 6 ราย เพศหญิง 9 ราย...

สุดปัง คาเฟ่ สไตล์มินิมอล ‘ป้อนคำหวาน โฮมเมด เบเกอรี่’ @ตรัง

0
สุดปัง คาเฟ่ สไตล์มินิมอล 'ป้อนคำหวาน โฮมเมด เบเกอรี่' @ตรัง   ร้าน ป้อนคำหวาน โฮมเมด เบเกอรี่ ร้านคาเฟ่เบเกอรี่น้องใหม่ในตรัง  ร้านตั้งอยู่ใกล้สนามบินตรัง ตัวร้านตกแต่งสไตล์มินิมอล โทนสีขาว  ร้านนี้ครัวซองต์คือดีมากก ให้คะแนนความอร่อยเต็ม10ไปเลยย นอกจากครัวซองต์ แล้ว เค้ายังมีเบเกอรี่อื่นๆและเครื่องดื่มด้วยนะ บรรยากาศภายในร้านคือดีมาก สไตล์เกาหลี ฟีลนั่งกินขนมในบ้าน เบเกอรี่ทำสดใหม่ กลิ่นหอมๆ  ครัวซองต์...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 50 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,539 ราย

0
ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พุ่งอีก 50 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,539 ราย   วันนี้ (20 มิถุนายน  2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...