33 C
Trang
วันพุธ, มกราคม 26, 2022

กกต.เปิดเว็บไซต์ VOTE62 ตรวจสอบชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.

0
 กกต.เปิดเว็บไซต์ VOTE62 ตรวจสอบชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.  นับถอยหลังใกล้วันเลือกตั้งนายก อบจ. 20 ธ.ค.นี้  ด้าน VOTE62 เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านทั้ง 76 จังหวัดแล้ว สามารถตรวจสอบชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด ผ่านเว็บไซต์ VOTE62 ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครเป็นใครบ้าง รวมถึงระบุจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆ ด้วย  ตรวจสอบชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายก ได้ที่ > VOTE62 ในจังหวัดตรังของเรา มีผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 3 ท่าน ดังนี้  หมายเลข 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ  หมายเลข...

ข่าวปลอม ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล

ข่าวปลอม ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ได้ปรากฏข่าวแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปี 2564 นั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง สำหรับพาดหัวข่าว และเนื้อหาข่าวดังกล่าว เป็นข้อมูลความคืบหน้า ในการลงทะเบียน โครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ได้ดำเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2563 โดยโครงการเราไม่ทิ้งกัน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน 15.3 ล้านคนแล้ว ดังนั้น ขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร และความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ หากมีข้อสงสัย สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆของกระทรวงการคลังได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง...

ครม.อนุมัติขยายเวลา เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท ให้อีก 3 เดือน

ครม.อนุมัติขยายเวลา เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564  วันที่ 8 ธ.ค.2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563 โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2  สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 14 ล้านคน ให้เป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)...

‘ประกันรายได้’ ชาวสวนยาง เตรียมรับ เงินงวดแรก ภายใน 11 ธ.ค.นี้

0
มาตรการ 'ประกันรายได้' ชาวสวนยาง เตรียมรับ เงินงวดแรก ภายใน 11 ธ.ค.นี้ และจะได้รับโอนครั้งต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ 6 งวด 6 เดือน จากมาตรการ "ประกันรายได้เกษตรกร" หนึ่งเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมาตรการนี้คือ ชาวสวนยาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องเผชิญราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ จากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีกรอบระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินค่าส่วนต่างให้เกษตรกรชาวสวนยางว่า  ชาวสวนยางเฮ!! รับเงินก่อนปีใหม่ รัฐบาลไฟเขียว จ่ายค่าส่วนต่างราคายางตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ให้ทั้งกลุ่มบัตรสีเขียวและสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านรายทั่วประเทศ โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 63 นี้ และจะโอนครั้งต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ 6 งวด 6 เดือน การชดเชยส่วนต่างราคายางครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน คือ เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64 โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ราคายางที่ใช้ประกันรายได้ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก. 2. น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กก. 3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กก. เงื่อนไข คือ ยางแห้ง 20 กก./ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย 40 กก./ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% คนกรีดยาง 40% โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชาวสวนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตามลิ้งค์นี้ http://www.rubber.co.th/gir/index/ และตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีที่ https://chongkho.inbaac.com/ รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner ขอบคุณของมูลจาก https://www.bangkokbiznews.com

“เยียวยาเกษตรกร” รัฐแจก 3 พันช่วยสวนยางใต้ โดนน้ำท่วม

0
กยท. เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมเตรียมมาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" รัฐแจก 3 พันช่วยสวนยางใต้ โดนน้ำท่วม ภายใต้กองทุนพัฒนายางพารา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนัก และทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล และนราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมดประมาณ 5,274,333 ไร่ เป็นเกษตรกร จำนวน 478,760 ราย โดยขณะนี้ได้สั่งการให้ กยท.เขต...

7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว

  7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ. ได้ประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม63 และเห็นชอบ 2 โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว   ได้แก่ โครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" พร้อมปรับหลักเกณฑ์ "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยจากนี้จะนำมติเห็นชอบนี้ของศบศ. เพื่อเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติและเริ่มดำเนินการต่อไป งานนี้ผู้สูงวัยมีเฮ เมื่อ ศบศ.ไฟเขียวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" แจกสูงสุดไม่เกิน 5 พันบาทต่อคน ดึงกลุ่มผู้สูงอายุ 1 ล้านคนเดินทางเที่ยวในประเทศวันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” มี 7...

คนละครึ่งเฟส2 เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 ส่วนเฟสแรกรับเพิ่มอีก 500 บาท

เคาะแล้ว คนละครึ่งเฟส2 เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 ส่วนเฟสแรกรับเพิ่มอีก 500 บาทวันที่ 2 ธันวาคม 2563 กระทรวงการคลังได้นำเสนอ 4 โครงการเพื่อต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันได้แก่ คนละครึ่งเฟส 2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราเที่ยวด้วยกันและช้อปดีมีคืน ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบศ.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกาคลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน โดยในวันนี้ เวลา 14.00 น. นายกฯเป็นประธานการประชุม ศบศ. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล...

ข่าวดี ค่าไฟถูกลงเหลือหน่วยละ 3.61 บาท เริ่มต้นปี 64

ข่าวดี ค่าไฟถูกลงเหลือหน่วยละ 3.61 บาท เริ่มต้นปี 64 กกพ. เตรียมลดค่า FT งวด ม.ค. – เม.ย. 64 ลงอีก 2.89 สตางค์ เหลือ -15.32 สตางค์ เป็นของขวัญปี 64 ให้คนไทยจ่ายค่าไฟถูกลงเหลือหน่วยละ 3.61 บาท คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4...

รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เงื่อนไข 6 ข้อ เบื้องต้น มีอะไรบ้างไปดูกัน

รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เงื่อนไข 6 ข้อ เบื้องต้น มีอะไรบ้างไปดูกัน รัฐบาลกำลังจะมีโครงการใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจโครงการใหม่ โครงการรถแลกแจกแถม หรือ รถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในขณะนี้ โครงการยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ยังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อลด ลดฝุ่น PM 2.5 ด้วย อย่างไรก็ดี เบื้องต้น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รายงานของสปริงนิวส์ ได้รวบรวมเงื่อนไข 6 ข้อ...

ลงทะเบียนบัตร บัตรคนจน รอบใหม่ ภายในต้นปี 2564

  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กระทรวงการคลังเปิด ลงทะเบียนบัตร บัตรคนจน รอบใหม่ ภายในต้นปี 2564  ลุ้นสวัสดิการเพิ่มเติมย้ำกำลังพิจารณารายละเอียด น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเกี่ยวกับบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ บัตรคนจน ว่าในต้อนปี 2564 กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยกำลังพิจารณาเงื่อนไข ที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้ สวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม ส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น อยู่ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียด มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอจะเข้าที่ประชุม ศบศ. เร็วๆ นี้ สำหรับสิทธิประโยชน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดิมนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 1.ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน อันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ (เงินเข้า 1...

ติดตามเรา

3,900แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 87 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 85 ราย มาจากที่อื่น 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 16,065 ราย

วันนี้ (ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564) ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 87 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 85 ราย มาจากที่อื่น 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 16,065 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 82 ราย หายป่วยสะสม 15,379...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 88 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 82 ราย มาจากที่อื่น 6 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,978 ราย

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564) ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 88 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 82 ราย มาจากที่อื่น 6 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,978 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 84 ราย หายป่วยสะสม 15,297...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 84 ราย มาจากที่อื่น 13 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,890 ราย

วันนี้ (พุธที่ 1 ธันวาคม 2564) ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 84 ราย มาจากที่อื่น 13 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,890 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 124 ราย หายป่วยสะสม 15,213...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 108 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 96 ราย มาจากที่อื่น 12 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,695 ราย

0
วันนี้ (จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564) ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 108 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 96 ราย มาจากที่อื่น 12 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,695 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 62 ราย หายป่วยสะสม 14,929...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 107 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 104 ราย มาจากที่อื่น 3 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,372 ราย

0
วันนี้ (ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564) ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 107 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 104 ราย มาจากที่อื่น 3 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,372 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 77 ราย หายป่วยสะสม 14,497...