31 C
Trang
วันจันทร์, พฤษภาคม 17, 2021

ตรัง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เข้มข้นขึ้น หลังแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้น

ตรัง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เข้มข้นขึ้น หลังแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้น นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  จังหวัดตรังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้น เป็นลำดับ 4 ของภาคใต้  ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จึงได้เร่งติดตามสอบสวนโรค เพื่อจำกัดการแพร่เชื้อมิให้ขยายวงกว้างขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ได้มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เข้มข้นขึ้น          ทั้งนี้ ได้มีมติปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติม กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค หากไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตาม ศคบ. กำหนด) ต้องกักตัวแบบ Home Quarantine 14 วัน โดยเคร่งครัดเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :https://thainews.prd.go.th/

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 8 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 65 ราย

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 8 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 65 ราย รักษาหายแล้ว 3 ราย  (26 เม.ย.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ 8 ราย เป็นอำเภอเมือง 2 ราย นาโยง 5 ราย และอำเภอย่านตาขาว 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสมของจังหวัดตรัง 65 ราย ตอนนี้รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 62 ราย รักษาหายแล้ว 3 ราย รวมเป็นผู้ป่วยสะสมในอำเภอเมืองตรัง 31 ราย อำเภอกันตัง 8 ราย อำเภอย่านตาขาว 4 ราย อำเภอปะเหลียน 1 ราย อำเภอสิเกา 1 ราย อำเภอห้วยยอด 7 ราย อำเภอนาโยง 13 ราย รวม 65 ราย             อำเภอเมืองตรัง 2 ราย รายแรกเป็นผู้หญิงอายุ 44 ปี อาชีพเป็นพนักงานขายของออนไลน์ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดพัทลุง อยู่ใน LQ สถานกักกันของรัฐกลับมาจังหวัดตรังเยี่ยมแม่ช่วงสงกรานต์ รายที่ 2 เป็นผู้หญิง อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 40 เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อจากหน่วยงานการศึกษาและไปประชุมที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง          อำเภอนาโยง 5 ราย เป็นชาวตำบลนาข้าวเสีย 4 ราย รายที่ 1 เป็นชายอายุ 69 ปี อาชีพทำสวน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 47 รายที่ 2 เป็นผู้หญิง อายุ 66 ปี อาชีพทำสวน สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 47 เหมือนกัน รายที่ 3 เป็นผู้หญิงอายุ 21 ปี อาชีพ งานบ้าน สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 47 เช่นเดียวกัน รายที่ 4 เป็นผู้ชาย อายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 47 ทั้ง 4 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 47 และรายที่ 5 ภูมิลำเนาตำบลโคกสะบ้า เป็นเด็กชายอายุ 8 ขวบ เป็นนักเรียน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 46 คลาสเตอร์ของนาโยงหลานมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและมาเยี่ยมญาติที่อำเภอนาโยง และร่วมรับประทานอาหารในครอบครัว          อำเภอย่านตาขาว 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 18 ปี ภูมิลำเนาตำบลทุ่งกระบือ อาชีพนักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากต่างจังหวัด รายละเอียดทั้ง 8 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวนโรค          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 6.57 ราย ก็จะมีอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีอีก 46 ราย ถ้ารักษาระดับนี้ไว้ได้ ถ้ามี 46 ราย ประเด็นคือโรงพยาบาลสนามของเรายังเพียงพอแต่ค่อนข้างตึง ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มองหาที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามที่มีความจุมากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางจังหวัดมีโรงพยาบาลสนามไว้อย่างเพียงพอ เพราะได้บรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งออกจากบ้าน รับประทานอาหารนั่งแยกกันเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :https://thainews.prd.go.th/

ตรัง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 57 รายแล้ว

ตรัง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 9 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 57 รายแล้ว ที่ศูนย์แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรังยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ (อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564) พบผู้คิดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 9 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 57 รายในรอบเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นมีการระบาดมา สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่า 3 รายแรก เป็นเพศหญิง อายุ 57 , 51 และ 23 ปี ตามลำดับ มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากจากจังหวัดสุโขทัย เดินทางโดยรถคันเดียวกัน ในขณะที่อีก 6 ราย เป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมกับผู้ติดเชื้อรายที่ 40 ของจังหวัดตรัง เป็นเพศชาย อายุ 31 ปี , เพศหญิง อายุ 30 ปี , อายุ 29 ปี ภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง , เพศหญิง อายุ 29 ปี ภูมิลำเนาตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง , เพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา และเพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด ทำให้วันนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 57 ราย แยกเป็นอำเภอเมืองตรัง 29 ราย อำเภอกันตัง 8 ราย อำเภอนาโยง 8 ราย อำเภอห้วยยอด 7 ราย อำเภอย่านตาขาว 3 ราย อำเภอสิเกา 1 รายและอำเภอปะเหลียน 1 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ หลังสงกรานต์ และต่อเนื่องมา เป็นผู้ติดเชื้อที่นำเชื้อเข้ามาในบ้าน ทำให้ติดเชื้อกันทั้งครอบครัว ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันยกการ์ดให้สูงอีกครั้ง เข้มมาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากาก ล้างมือ หากต้องออกไปในที่สาธารณะ ควรเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนแออัด ไม่ไปในสถานที่เสี่ยง ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม และขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน (Work From Home) ให้มากที่สุด เชื่อว่าหากร่วมมือร่วมใจกันเราจะปลอดภัยไปด้วยกัน รายละเอียดไทม์ไลน์ คลิก   ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :https://thainews.prd.go.th/

เปิด Timeline : ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จ.ตรัง จำนวน 3 ราย (แถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน2564)...

เปิด Timeline : ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จ.ตรัง จำนวน 3 ราย (แถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน2564) รายที่ 46 ,47,48 เมื่อวันที่ (24 เม.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย และมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ 1-24 เมษายน 2564 รวม 48 ราย และในวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาล 1 ราย ผู้ป่วยทั้ง 3 รายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการกักอยู่ในบ้านมีประวัติสัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง รายที่ 33 และ 34  ผู้ป่วยทั้ง 3 รายนี้เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปี 1 ราย อายุ 41 ปี 1 ราย เป็นเด็กเพศชาย อายุ 8 ขวบ 1 ราย จากสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเน้นย้ำมาตรการสำคัญ 2 เรื่อง คือ ในบ้านแม้ว่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยยังเน้นให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่ออกไปทำงานนอกบ้าน อาจจะสัมผัสผู้เสี่ยงสูงมาและนำเชื้อเข้ามาให้ผู้ป่วยในบ้าน เพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยในบ้าน การรักษาระยะห่างยังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าการติดเชื้อในวงที่ 2 ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลา  ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :PR Nakorntrang

จังหวัดตรัง เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย ยอดรวมทั้งสิ้น 48 ราย

จังหวัดตรัง เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย ยอดรวมทั้งสิ้น 48 ราย วันนี้ (24 เม.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย และมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ 1-24 เมษายน 2564 รวม 48 ราย และในวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาล 1 ราย ผู้ป่วยทั้ง 3 รายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการกักอยู่ในบ้านมีประวัติสัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง รายที่ 33 และ 34 เมื่อวานนี้          ผู้ป่วยทั้ง 3 รายนี้เป็นเพศหญิง อายุ 56 ปี 1 ราย อายุ 41 ปี 1 ราย เป็นเด็กเพศชาย อายุ 8 ขวบ 1 ราย จากสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเน้นย้ำมาตรการสำคัญ 2 เรื่อง คือ ในบ้านแม้ว่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยยังเน้นให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่ออกไปทำงานนอกบ้าน อาจจะสัมผัสผู้เสี่ยงสูงมาและนำเชื้อเข้ามาให้ผู้ป่วยในบ้าน เพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยในบ้าน การรักษาระยะห่างยังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าการติดเชื้อในวงที่ 2 ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลา          สำหรับเรื่องการเดินทางขอให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางไปยังจังหวัดกลุ่มเสี่ยง และยับยั้งไม่ให้ผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยงสูง 18 จังหวัดเดินทางเข้ามาในจังหวัดตรัง ขอให้ชะลอการเดินทาง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องกักกันในที่พำนัก 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือเป็นประจำ และรักษาระยะห่าง และมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคฯ งดการจัดงานที่มีการชุมนุมเกินกว่า 50 คน  Timeline : ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จ.ตรัง จำนวน 3 ราย (แถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน2564)  รายที่ 46 ,47,48 ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :https://thainews.prd.go.th/ , Trangstory ทุกเรื่องเมืองตรัง

‘โควิด’ ตรังเจอป่วยอีก 14 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ จำนวน 45 รายแล้ว

'โควิด' ตรังเจอป่วยอีก 14 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ จำนวน 45 รายแล้ว  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง และ แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 14 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรังระลอกใหม่ ( 1 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 ) จำนวน 45 ราย ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง         นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดตรัง มีเพิ่ม 14 ราย มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองตรัง 6 ราย อำเภอกันตัง 4 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย อำเภอห้วยยอด 1 ราย ทั้ง 14 รายเกิดจากกลุ่มที่ไปสัมผัสเสี่ยงสูงกับกลุ่มที่ติดเชื้อมาแล้วในกลุ่มที่ 31 รายที่รวมยอดเมื่อวาน โดยได้นำกลุ่มที่ติดเชื้อมาสว๊อคจำนวน 95 ราย ผลออกมาติดเชื้อ 14 ราย โดย 14 รายมาจาก 12 รายที่ได้กักตัวไว้ที่ LQ เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงและได้แยกไปกักที่ LQ ที่จังหวัดจัดไว้ และมาตรวจซ้ำใหม่ สถานการณ์ของจังหวัดขณะนี้กำลังขีดวงในเท่านั้น สิ่งที่จังหวัดได้งดเว้นให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปยังพื้นที่สีแดงหรือกรณีที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่สีแดงก็ตาม ต้องหยุดการเคลื่อนที่จะเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดได้ ในช่วงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจสถานการณ์ของจังหวัดตรังและในของระดับประเทศด้วยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร อย่าตื่นตระหนก ขอให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่าออกไปในพื้นที่เสี่ยง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาวจังหวัดตรังทุกคน         ทางด้าน ตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ขณะนี้ได้นำผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทั้งสิ้น 14 ราย เข้าโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลสนามบรรจุได้ 60 ราย วันนี้จะมีผู้ครองเตียง 24 จะเหลือว่างอยู่ 36 และยังมีสำรองที่อัฒจรรย์สนามทุ่งแจ้งอีก 25-30 เตียง ส่วนห้องแยกเป็นที่น่ายินดีที่ผู้ป่วยรายที่ 1 ได้กลับบ้านในวันนี้ สำหรับเตียงผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางมีอยู่ 20 เตียง ส่วนเครื่องช่วยหายใจศักยภาพ 6 เตียงยังไม่ได้ใช้ ส่วนผู้ป่วยรายรุนแรงยังอยู่ที่หออภิบาลอยู่ 1 เตียง วันนี้อาการดีขึ้น ขอให้พี่น้องมั่นใจว่ายังไม่ได้เกินศักยภาพของโรงพยาบาลตรังที่จะรองรับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่านิ่งนอนใจว่าไม่ป้องกัน ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เพิ่มมากกว่านี้ ถ้ามีความเสี่ยงสูงอย่าปกปิดเพื่อบุคลากรทางการแพทย์จะได้ป้องกันเพื่อจะได้ไม่มีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์โดนกักตัว ถ้าบุคลากรทางการแพทย์โดนกักตัวจะมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันและร่วมมือกัน รายละเอียดไทม์ไลน์ กรุณารอจากทางราชการ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :https://thainews.prd.go.th/

ธนาคารธนชาต แจ้งพนักงานติดโควิด 4 ราย 1 ในนั้นเป็น พนักงานสาขาทับเที่ยง ตรัง

ธนาคารธนชาต แจ้งพนักงานติดโควิด 4 ราย 1 ในนั้นเป็น พนักงานสาขาทับเที่ยง ตรัง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ธนาคารขอเรียนแจ้งว่า มีพนักงานธนาคารธนชาต จำนวน 4 ราย ได้รับการยืนยันติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 19, 21 และ 22 เมษายน 2564 ธนาคารมิได้นิ่งนอนใจ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 ธนาคารขอแนะนำท่านทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอป Thanachart Connect, iNET...

จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ จำนวน 31 รายแล้ว

จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ จำนวน 31 รายแล้ว วันนี้ (22 เมษายน 2564) ที่ห้องแถลงข่าวลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง , นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรังและแพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ร่วมแถลงข่าวจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรังระลอกใหม่( 1 เมษายน 2564 – 22 เมษายน 2564 ) จำนวน 31 ราย               นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่า วันนี้ (22 เมษายน 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อ เพิ่มจำนวน 7 ราย รายแรกเป็นเพศหญิง ทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี หลังพบผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิง ส่งผลให้ต้องปิดสถานบันเทิงแห่งนั้น จึงเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดตรัง เป็นการนำเข้าเชื้อเข้าสู่พื้นที่ รายต่อมา เป็นเพศหญิง เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายที่ 1 ของจังหวัดตรัง ( ซึ่งรักษาตัวหายและและจะได้ออกจากโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้ ) โดยผู้ป่วยรายนี้กักตัวอยู่ที่ Local Quarantine และจะครบกำหนดกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ จึงได้ทำ Swap อีกครั้ง ได้ผลเป็นบวก อีก 3 รายต่อมา มีความเชื่อมโยง กับผู้ป่วยรายที่ 24 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประกอบด้วย มารดา พี่สาว และบุตรของพี่สาวผู้ป่วย อายุ 5 ปี อีก 2 ราย สุดท้ายของวันนี้เป็นเด็กอายุ 9 ขวบและ 5 ขวบ ซึ่งเป็นบุตรของผู้ป่วยรายที่ 20 ของจังหวัดตรัง             ด้านนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามไว้ 3 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีจำนวนมากขึ้น และเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่จะมีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และสแกนไทยชนะ หรือใช้หมอชนะเมื่อเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัย จะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อได้  Timeline : ผู้ติดเชื้อที่มีการแถลงข่าววันนี้ (22 เม.ย.) จำนวน 7 รายรายที่ 25-31 รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :https://thainews.prd.go.th/

ตรัง​ แถลงพบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย ยอดทะลุ 24 รายแล้ว

ตรัง​ แถลงพบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย ยอดทะลุ 24 รายแล้ว ตรัง ผู้ว่าฯและทีมแพทย์ตรัง แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่กลับจากพท. เสี่ยง กรุงเทพฯจำนวน 3 ราย และผู้ป่วยรายสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 7 และรายที่ 8 จำนวน 2 ราย ทำยอดผู้ป่วยติดเชื้อทะลุเป็น 24 รายแล้ว ด้านทางจังหวัดยังเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน และพร้อมบังคับใช้กฎหมายจับปรับทันที ขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังพื้นที่ต่อไปอีก 14วัน วันที่ 21 เมษายน...

ตรัง​ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19​ หลังใช้มาตรการคุมเข้ม มีผู้ป่วยสะสม​ 19​ ​ ราย

ตรัง​ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19​ หลังใช้มาตรการคุมเข้ม มีผู้ป่วยสะสม​ 19​ ​ ราย รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดตรัง วันที่ 20 เมษายน 2564 โดย นพ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ ตรัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลง ตรังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันแรก ในขณะที่ประชาชนให้ความร่วมมือสวมแมสเพื่อเป็นการป้องกันโรค (20 เม.ย.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง...

ล่าสุด

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด- 19 รายใหม่ เพิ่ม 1 ราย รวมยอดสะสม 278 ราย เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังวิเศษ

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด- 19 รายใหม่ เพิ่ม 1 ราย รวมยอดสะสม 278 ราย เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังวิเศษ มีบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากต้องปิดให้บริการผู้ป่วยใน     วันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง...

ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย มีแนวโน้ม ลดลงอย่าง ต่อเนื่อง

ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย มีแนวโน้ม ลดลงอย่าง ต่อเนื่อง โดยในวันนี้ ( 16 พ.ค.64) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  1  ราย ในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม  277 ราย  รักษาหายวันนี้ 11 ราย รักษาหายแล้วรวม 193...

ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ ( 15 พ.ค.64) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  2  ราย รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม  276 ราย  ในพื้นที่อำเภอกันตัง  รายละเอียดผู้ป่วยแต่ละราย ดังต่อไปนี้   ผู้ป่วยรายที่ 275 เพศหญิง อายุ 43 ปี...

‘ผู้ประกันตน’ เฮ!! สปส.เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. รวม 3 เดือน

'ผู้ประกันตน' เฮ!! สปส.เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ มิ.ย. - ส.ค. รวม 3 เดือน     คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. … โดยให้ลดอัตราเงินสมทบ"นายจ้าง"และ"ผู้ประกันตน"มาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5...

‘ตรัง’ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 274 ราย

'ตรัง' พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 274 ราย โดยในวันนี้ ( 14 พ.ค.64) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  3  ราย รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม  274  ราย เป็นผู้ป่วยใน อำเภอรัษฎา  2 ราย อำเภอกันตัง 1...

ยอดนิยม

บ้านควนคาเฟ่ (Ban Khuan Cafe & Bistro)@ตรัง

0
  มาอีกแล้วววววววจร้าาาาา กับ " บ้านควนคาเฟ่ (Ban Khuan Cafe & Bistro)@ตรัง" พึ่งเปิดกันใหม่เลยสดๆ ร้อนๆ แอดตามกันไม่ทันล่ะ 555555 แอดพึ่งไปมา สาวก คาเฟ่ห้ามพลาดกันน่าาาาา ร้านสวยมากกกกกก ตกแต่ง สวยทั้งด้านใน และ ด้านนอกเลย มีมุมถ่ายรูปเยอะมาก ทั้งหน้าร้าน...

คนละครึ่งเฟส2 เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 ส่วนเฟสแรกรับเพิ่มอีก 500 บาท

เคาะแล้ว คนละครึ่งเฟส2 เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 ส่วนเฟสแรกรับเพิ่มอีก 500 บาทวันที่ 2 ธันวาคม 2563 กระทรวงการคลังได้นำเสนอ 4 โครงการเพื่อต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันได้แก่ คนละครึ่งเฟส 2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราเที่ยวด้วยกันและช้อปดีมีคืน ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบศ.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงกาคลัง...

ตรัง​ แถลงพบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย ยอดทะลุ 24 รายแล้ว

ตรัง​ แถลงพบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย ยอดทะลุ 24 รายแล้ว ตรัง ผู้ว่าฯและทีมแพทย์ตรัง แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่กลับจากพท. เสี่ยง กรุงเทพฯจำนวน 3 ราย และผู้ป่วยรายสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 7 และรายที่ 8 จำนวน 2 ราย ทำยอดผู้ป่วยติดเชื้อทะลุเป็น...

ผู้ว่าตรังประกาศมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เตรียมออกประกาศปิดสถานบริการ 10 – 19 เม.ย.

ผู้ว่าตรังประกาศมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เตรียมออกประกาศปิดสถานบริการ 10 - 19 เม.ย. เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง...

รวบแล้วกระบะห้าว หนุ่มเร่งเครื่องเบิร์นยาง กลางตลาดเมืองตรัง

ตำรวจตามรวบทันควัน หนุ่มเร่งเครื่องเบิร์นยาง กลางตลาดเมืองตรัง จนเป็นคลิปดังโซเชียล รับสารภาพเสพยาบ้ามา 3 เม็ด อ้างเครียดปัญหาครอบครัว เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 ร.ต.อ.ศิวกรณ์ แป้นไทย รอง หน.ชปส.ภ.จว.ตรัง พร้อมด้วยกำลังตำรวจชุด ชปส.ภ.จว.ตรัง และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดอินทรี สายตรวจจราจร สภ.เมืองตรัง กว่า 10 นาย ร่วมกันจับกุมนายวิมล ...