25.1 C
Trang
วันอาทิตย์, ตุลาคม 17, 2021

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 88 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 85 ราย มาจากที่อื่น 3 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,879 ราย...

วันนี้ (2 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 88 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 85 ราย รับมารักษา 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,879 ราย  หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 23 ราย รวมหายป่วยสะสม 4,843 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 1 ราย สะสม 34 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 29 ราย พบที่กันตังใต้ 24 ราย บางหมาก 1 ราย บ่อน้ำร้อน 4 ราย  อำเภอห้วยยอด 44 ราย ที่ตำบลเขากอบ 5 ราย เขาปูน 6 ราย นาวง 6 ราย บางกุ้ง 8 ราย...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 99 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 59 ราย มาจากที่อื่น 40 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,791 ราย

วันนี้ (1 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 99 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 59 ราย รับมารักษา 40 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,791 ราย  หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 88 ราย รวมหายป่วยสะสม 4,820 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 5 ราย พบที่กันตังใต้ 1 ราย ควนธานี 1 ราย บ่อน้ำร้อน 2 ราย บางสัก 1 ราย  อำเภอรัษฎา  7 ราย ที่ตำบลหนองบัว 7 ราย อำเภอห้วยยอด 35 ราย ที่ตำบลเขากอบ 5 ราย เขาขาว 3 ราย ท่างิ้ว 5 ราย นาวง 8 ราย ...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 80 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 70 ราย มาจากที่อื่น 10 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,618 ราย

วันนี้ (29 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 80 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 70 ราย รับมารักษา 10 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,618 ราย   จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 35 ราย พบที่กันตังใต้ 31 ราย นาเกลือ 2 ราย บ่อน้ำร้อน 2  อำเภอรัษฎา  11 ราย ที่ตำบลหนองบัว 10 ราย ควนเมา 1 ราย  อำเภอห้วยยอด 24 ราย ที่ตำบลเขากอบ 1 ราย เขาขาว 2 ราย เขาปูน 1 ราย ทุ่งต่อ 1 ราย บางกุ้ง 1 ราย ปากคม 1 ราย วังคีรี...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 56 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 44 ราย มาจากที่อื่น 12 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,538 ราย

วันนี้ (28 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 56 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 44 ราย รับมารักษา 12 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,538 ราย   จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 2 ราย พบที่ตำบลบางหมาก 1 ราย  กันตังใต้1 ราย   อำเภอเมืองตรัง 11 ราย ที่ตำบลโคกหล่อ 2 ราย ตำบลนาโต๊ะหมิง 1 ราย นาท่ามเหนือ 1 ราย นาโยงใต้ 2 ราย น้ำผุด 3 ราย บ้านโพธิ์ 2 ราย อำเภอย่านตาขาว 8 ราย พบที่ตำบลทุ่งกระบือ 7 ราย ตำบลนาชุมเห็ด 1 ราย อำเภอรัษฎา  11 ราย ที่ตำบลหนองบัว 11 ราย  อำเภอสิเกา 7 ราย ที่ตำบลกะลาเส 1 ราย ตำบลเขาไม้แก้ว 4 ราย นาเมืองเพชร 1...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 92 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 78 ราย มาจากที่อื่น 14 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,482 ราย...

วันนี้ (27 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 92 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 78 ราย รับมารักษา 14 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,482 ราย  มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 33 ราย ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 38 ราย พบที่ตำบลกันตัง 1 ราย  กันตังใต้ 26 ราย คลองชีล้อม 1 ราย ควนธานี 1 ราย นาเกลือ 5 ราย บางเป้า 2 ราย ยานซื่อ 2 ราย อำเภอนาโยง 2 ราย ที่ตำบลละมอ 1 ราย นาโยงเหนือ 1 ราย  อำเภอปะเหลียน 1 ราย ที่ตำบลสุโส๊ะ 1 ราย  อำเภอเมืองตรัง 4 ราย ที่ตำบลทับเที่ยง 1 ราย ตำบลนาตาล่วง 1 ราย บ้านโพธิ์ 2 ราย อำเภอย่านตาขาว 1 ราย อำเภอรัษฎา  6 ราย ที่ตำบลหนองบัว 3...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 52 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 5,390 ราย

วันนี้ (26 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 52 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,390 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 3 ราย พบที่ ต.กันตังใต้ 2 ราย ต.นาเกลือ 1 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย พบที่ ต.โคกสะบ้า อำเภอเมืองตรัง 9 ราย พบที่ ต.ทับเที่ยง 7 ราย  ต.นาท่ามเหนือ 1 ราย ต.น้ำผุด 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 11 ราย พบที่ ต.ทุ่งกระบือ 8 ราย ต.ทุ่งค่าย 2 ราย ต.โพรงจระเข้ 1 ราย อำเภอวังวิเศษ 1 ราย พบที่ ต.อ่าวตง อำเภอสิเกา 13 ราย พบที่ ต.กะลาเส 6 ราย ต.เขาไม้แก้ว 5 ราย ต.บ่อหิน 2 ราย อำเภอห้วยยอด 12 ราย พบที่ ต.เขากอบ 1 ราย ต.เขาขาว 2 ราย ต.บางกุ้ง 3 ราย ต.วังคีรี 2 ราย ต.ห้วยยอด 4 ราย  วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 24 ราย ทำให้มียอดรักษาหายรวม 4,660 ราย คิดเป็นรักษาหายร้อยละ 86.45 มีผู้ป่วยโควิด -19 ยังคงมีผู้ป่วยโควิด -19 รักษาใน รพ. 698 ราย ไม่มีอาการหรืออาการน้อย 652 ราย ปานกลาง 35 ราย ต้องให้ออกซิเจนแรงดันสูง 1 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 57.1 ราย/วัน และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 61.1 ราย/วัน บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครลงขายสิน ค้าขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย มาจากที่อื่น 2 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,338 ราย

วันนี้ (25 ก.ย. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 97 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 95 ราย รับมารักษา 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,338 ราย  ทั้งนี้ จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 46 ราย ที่ตำบล กันตังใต้ อำเภอนาโยง 1 ราย ที่ตำบล โคกสะบ้า อำเภอปะเหลียน 7 ราย ที่ตำบลทุ่งยาว 6 ราย ตำบลสุโส๊ะ 1 ราย  อำเภอเมืองตรัง 11 ราย ที่ตำบลทับเที่ยง 6 ราย ตำบลนาโต๊ะหมิง 1 ราย ตำบลนาโยงใต้ 2 ราย ตำบลน้ำผุด 1 ราย ตำบลบ้านโพธิ์ 1 ราย อำเภอย่านตาขาว 2 ราย ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอรัษฎา  1 ราย ที่ตำบลหนองบัว อำเภอสิเกา 28 ราย ที่ตำบลกะลาเส 2 ราย ตำบลเขาไม้แก้ว 26 รายและอำเภอหาดสำราญ 1 ราย ที่ตำบลหาดสำราญ โดยแยกตามสาเหตุ คือ การสัมผัสร่วมบ้าน 46  ราย คิดเป็นร้อยละ 47.42 สัมผัสที่ทำงาน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03 สัมผัสในชุมชน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.14 และในจังหวัดตรังขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไปแล้ว 261,016 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 429,020 ราย อัตรานี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ  ย้ำเตือนมาตรการส่วนบุคคล ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในบ้าน แยกรับประทานอาหารร่วมกันหรือแม้การไปทำงานในตลาด การเข้าไปในชุมชน โรงงาน จะต้องสวมหน้าการอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องมีการดูแลตัวเองโดยจำเป็นต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่นภายในบ้านหรือในครอบครัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 และถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วก็ยังจำเป็นที่ต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครลงขายสิน ค้าขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 80 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 75 ราย มาจากที่อื่น 5 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,241 ราย

วันนี้ (24 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 75 ราย มารับการรักษา 5 ราย รวม 80 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,241 ราย รักษาหาย 29 ราย สะสม 4,604 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 52 ราย พบที่ตำบลบางสัก 1 ราย ควนธานี 1 ราย กันตังใต้ 50 ราย อำเภอห้วยยอด 6 ราย พบที่ตำบลห้วยยอด 2 ราย เขาขาว 2 ราย ปากแจ่ม 1 ราย และบางกุ้ง 1 ราย อำเภอปะเหลียน  3 ราย พบที่ทุ่งยาว 2 ราย ลิพัง 1 ราย อำเภอสิเกา 8 ราย พบที่เขาไม้แก้ว 7 ราย บ่อหิน 1 ราย อำเภอสิเกาวังวิเศษ 1 ราย พบที่อ่าวตง 1...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 44 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย มาจากที่อื่น 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,161 ราย

วันนี้ (23 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 35 ราย มารับการรักษา 9 ราย รวม 44 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,161 ราย รักษาหาย 24 ราย สะสม 4,575 ราย  จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย อำเภอนาโยง 3 ราย  พบที่ โคกสะบ้า 1 ราย นาโยงเหนือ 1 ราย และละมอ 1 ราย อำเภอปะเหลียน  5 ราย พบที่ทุ่งยาว อำเภอสิเกา 17 ราย พบที่เขาไม้แก้ว 15 ราย บ่อหิน 2 ราย อำเภอสิเกาวังวิเศษ 1 ราย พบที่เขาวิเศษ และรับกลับมารักษาจาก หาญใหญ่ สงขลา 1 ราย จังหวัดกระบี่ 5 ราย และจังหวัดนครศรีธรรมราช...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 32 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 23 ราย มาจากที่อื่น 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 5,117 ราย

วันนี้ (22 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 23 ราย มารับการรักษา 9 ราย รวม 32 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,117 ราย รักษาหาย 48 ราย สะสม 4,551 ราย เสียชีวิต จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 11 ราย พบที่ตำบลกันตังใต้ 8 ราย  บางสัก 2 ราย ตลองลุ 1 ราย  อำเภอห้วยยอด 3 ราย พบที่ตำบลเขาขาว 1 ราย เขากอบ 2 ราย อำเภอนาโยง 2 ราย  พบที่ละมอ 2 ราย อำเภอปะเหลียน 8 ราย พบที่ตำบลปะเหลียน 1 ราย ลิพัง 1 ราย ทุ่งยาว 5 ราย สุโส๊ะ 1 ราย อำเภอเมืองตรัง 4 ราย พบที่ทับเที่ยง 1 ราย โคกหล่อ 1 ราย นาท่ามเหนือ 1 ราย และน้ำผุด 1 ราย และรับกลับมารักษาจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ราย ตำบลน้ำตก 3 ราย และตำบลปากแพร่ 1...

ติดตามเรา

3,874แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 189 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 188 ราย มาจากที่อื่น 1 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 7,646 ราย...

วันนี้ (16 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 189 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 188 ราย รับมารักษา 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 7,646 ราย รักษาหายเพิ่ม 137 ราย หายป่วยสะสม 6,036 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 40 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้  อำเภอกันตัง 86 ราย พบที่ตำบลกันตัง 47 ราย กันตังใต้ 15 ราย เกาะลิบง 1 ราย...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 177 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 7,457 ราย

วันนี้ (15 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 177 ราย  รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 7,457 ราย รักษาหายเพิ่ม 116 ราย หายป่วยสะสม 5,899 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้  อำเภอกันตัง 42 ราย พบที่ตำบลกันตัง 18 ราย กันตังใต้ 2 ราย บ่อน้ำร้อน 4 ราย บางเป้า 16 ราย บางสัก 1 ราย บางหมาก...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 168 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 165 ราย มาจากที่อื่น 3 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 7,280 ราย...

วันนี้ (14 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 168 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 165 ราย รับมารักษา 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 7,280 ราย รักษาหายเพิ่ม 130 ราย หายป่วยสะสม 5,783 ราย วันนี้ เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 39 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้  อำเภอกันตัง 39 ราย พบที่ตำบลกันตัง 27 ราย กันตังใต้ 2 ราย เกาะลิบง 1...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 170 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 136 ราย มาจากที่อื่น 34 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 7,112 ราย...

วันนี้ (13 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 170 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 136 ราย รับมารักษา 34 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 7,112 ราย รักษาหายเพิ่ม 104 ราย หายป่วยสะสม 5,653 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 27 ราย พบที่ตำบลกันตัง 11 ราย กันตังใต้ 3 ราย คลองลุ 1 ราย บ่อน้ำร้อน 4 ราย บางเป้า 5 ราย...

ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 148 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 144 ราย มาจากที่อื่น 4 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 6,942 ราย

วันนี้ (12 ต.ค. 64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 148 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัดตรัง 144 ราย รับมารักษา 4 ราย รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 6,942 ราย รักษาหายเพิ่ม 107 ราย หายป่วยสะสม 5,549 ราย จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอกันตัง 33 ราย พบที่ตำบลกันตัง 10 ราย กนตังใต้ 3 ราย บ่อน้ำร้อน 6 ราย นาเกลือ 4 ราย บางเป้า 2 ราย บางสัก 6...