25.7 C
Trang
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

ข่าวการเงิน - เศรษฐกิจ

4 ต.ค. 64 นี้ “คนละครึ่งซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม ผ่านฟู้ดแอปฯ”

วันที่ 21 กันยายน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (ฟู้ด เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ แล้ว 2 ราย และอยู่ระหว่างเชื่อมโยงระบบกับโครงการ ได้แก่ 1. Grab โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือส่วนแบ่งการขาย (Gross Profit:...

14 มิ.ย.นี้! ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส3 “ไม่จำกัดอาชีพ” รวมถึงผู้ได้รับบำนาญ

14 มิ.ย.นี้! ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส3 “ไม่จำกัดอาชีพ” รวมถึงผู้ได้รับบำนาญ กระทรวงการคลัง ยืนยันประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่ง ไม่จำกัดอาชีพ รวมถึงผู้ได้รับบำนาญ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3" ได้ ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้...

‘ผู้ประกันตน’ เฮ!! สปส.เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. รวม 3 เดือน

'ผู้ประกันตน' เฮ!! สปส.เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ มิ.ย. - ส.ค. รวม 3 เดือน     คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …...

เปิดวันโอนเงิน”เราชนะ – ม33 เรารักกัน” เพิ่มอีก 2 พัน

เปิดวันโอนเงิน"เราชนะ - ม33 เรารักกัน" เพิ่มอีก 2 พัน มื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564   หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายโครงการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่งด่วน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท...

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 – ลดค่าน้ำ-ไฟ

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 - ลดค่าน้ำ-ไฟ -โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาทเพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 -โครงการ ม.33...

4 ต.ค. 64 นี้ “คนละครึ่งซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม ผ่านฟู้ดแอปฯ”

วันที่ 21 กันยายน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (ฟู้ด เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการ ฟู้ด เดลิเวอรี่ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ แล้ว 2 ราย...

14 มิ.ย.นี้! ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส3 “ไม่จำกัดอาชีพ” รวมถึงผู้ได้รับบำนาญ

14 มิ.ย.นี้! ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส3 “ไม่จำกัดอาชีพ” รวมถึงผู้ได้รับบำนาญ กระทรวงการคลัง ยืนยันประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่ง ไม่จำกัดอาชีพ รวมถึงผู้ได้รับบำนาญ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3" ได้ ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน 2...

‘ผู้ประกันตน’ เฮ!! สปส.เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. รวม 3 เดือน

'ผู้ประกันตน' เฮ!! สปส.เห็นชอบ ลดส่งเงินสมทบ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ มิ.ย. - ส.ค. รวม 3 เดือน     คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. … โดยให้ลดอัตราเงินสมทบ"นายจ้าง"และ"ผู้ประกันตน"มาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5...

เปิดวันโอนเงิน”เราชนะ – ม33 เรารักกัน” เพิ่มอีก 2 พัน

เปิดวันโอนเงิน"เราชนะ - ม33 เรารักกัน" เพิ่มอีก 2 พัน มื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564   หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายโครงการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่งด่วน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือ กับจส.100 ว่า      ...

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 – ลดค่าน้ำ-ไฟ

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 - ลดค่าน้ำ-ไฟ -โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาทเพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 -โครงการ ม.33 เรารักกัน กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33...

คลังเปิดโครงการ “เราผูกพัน” แจกเงิน ลูกจ้าง ข้าราชการชั้นผู้น้อย

กระทรวงการคลังเปิดโครงการ “เราผูกพัน” แจกเงิน ลูกจ้าง ข้าราชการชั้นผู้น้อย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง ได้เตรียมออกโครงการ “เราผูกพัน” สำหรับเยียวยากลุ่มลูกจ้าง ข้าราชการชั้นผู้น้อย หลังจากที่โครงการ ม.33เรารักกัน จ่ายเงินงวดแรก ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ ยังไม่สรุปเรื่องวงเงินที่จะเยียวยา รวมทั้งรูปแบบการใช้จ่ายด้วย โดยเบื้องต้นมีข้าราชการกลุ่มดังกล่าวอยู่ในระบบกว่า...