25.6 C
Trang
วันเสาร์, กรกฎาคม 24, 2021

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 19 ราย เป็นรายใหม่ 17 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1...

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2564)  จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิค -19 รายใหม่ในพื้นที่ 17 ราย  รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย รวม 19 ราย (สะสม 1,857 ราย) อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองตรัง 9 ราย ( ตำบลทับเที่ยง 6 บ้านโพธิ์ 1 บางรัก 1 และนาท่ามเหนือ 1) , พื้นที่อำเภอปะเหลียน 3 ราย(ตำบลปะเหลียน 2 และบ้านนา 1 ) , พื้นที่อำเภอหาดสำราญ 6 ราย(ตำบลบ้าหวี ) และพื้นที่อำเภอกันตัง 1 ราย(ตำบลคลองชีล้อม)             ด้าน แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง   กล่าวว่า  วันนี้  จังหวัดตรัง  มีผู้ป่วยโควิด - 19  รักษาหายเพิ่ม 7 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.5  ยังคงมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 154 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ  จำนวน  137  ราย อาการปานกลาง 11 ราย ค่อนข้างรุนแรง  5 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  1 ราย  และวันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564  จำนวน 3 ราย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 25 ราย เป็นรายใหม่ 16 ราย จากพื้นที่สีแดงเข้ม 9 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 1,825...

(17 ก.ค.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 25 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,825 ราย เป็นเพศชาย 8 ราย เพศหญิง 17 ราย ทั้ง  25 ราย เป็นชาวไทย ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามใต้  อำเภอเมืองตรัง , ตำบลลำภูรา ตำบลห้วยนาง ตำบลวังคีรี ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด , ตำบลทุ่งกระบือ ตำบลเกาะเปียะ  อำเภอย่านตาขาว , ตำบลบ้าหวี  อำเภอหาดสำราญ ,  ตำบลสุโสะ  อำเภอปะเหลียน  และตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง   ทำให้อัตราการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ในรอบสัปดาห์เฉ.3 ราย/วัน  และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 7.3 รายต่อวันลี่ย 14 บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 6 ราย ทั้งหมด เป็นผู้ติดเชื้อที่รับมาจากพื้นที่เสี่ยง มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 1,800 ราย

(16 ก.ค.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 6 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,800 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 3 ราย ทั้ง 6 ราย เป็นชาวไทย             วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 9 ราย รักษาหายรวม 1,681 ราย คิดเป็นรักษาหาย 93.2% มีผู้ป่วยโควิด - 19 เสียชีวิตสะสม 2 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาใน รพ.116 ราย มีอาการน้อย 96 ราย ปานกลาง 15 ราย อาการค่อนข้างรุนแรง 3 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 12 ราย/วัน และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 5.6 ราย/วัน บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัคร ขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 34 ราย เป็นรายใหม่ 22 ราย จากพื้นที่สีแดงเข้ม 12 ราย ...

วันนี้ (15 ก.ค.2564) นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 34 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 1,794 ราย เป็นเพศชาย 18 ราย เพศหญิง 16 ราย ทั้ง 34 ราย เป็นชาวไทย     วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 13 ราย รักษาหายรวม 1,672 ราย คิดเป็น 93.2% มีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต 2 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาใน รพ.120 ราย มีอาการน้อย 103 ราย ปานกลาง 13 ราย อาการค่อนข้างรุนแรง 2 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 12.28 ราย/วัน และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 7 ราย/วัน บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 8 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 4 ราย จากพื้นที่สีแดงเข้ม 4 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 1,760...

    (14 ก.ค.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 8 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 10 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,752 ราย

 (13 ก.ค.2564) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง รองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 รายใหม่ในจังหวัดตรัง 3 ราย มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ซึ่งรับจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย และมีผู้ต้องขังพ้นโทษจากจังหวัดสงขลา 1 ราย รวม 10 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระลอกใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 1,752 ราย เป็นเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 6 ราย ทั้ง 10 ราย เป็นชาวไทย ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 7.57 ราย/วัน  ทั้งนี้หากไม่นับผู้ที่รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 6 ราย จะพบว่าอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ลดลงเหลือ 4.57 ราย/วัน นับเป็นวันแรกที่อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ลดลงต่ำกว่า 5 ราย/วัน ขอให้พี่น้องประชาชนรักษามาตรการตามคำสั่งของจังหวัดตรัง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนรักษามาตรการในการกักตัวเองที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 6 จังหวัด รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี             วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 14 ราย รักษาหายรวม 1,654 ราย รักษาหาย 94.4% เสียชีวิตสะสม 2 ราย และมีผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล 96 ราย อาการน้อย 88 ราย ปานกลาง 7 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย ในผู้ที่ติดเชื้อทั้ง 10 ราย รวมทั้งผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการกระจายตามอำเภอและตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ที่อำเภอกันตัง 3 ราย พบที่ ต.กันตัง 1 ราย เป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ต.บางเป้า 2 ราย เป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทั้ง 3 ราย  นับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ในจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง พบ 2 ราย ที่ ต.ทับเที่ยง 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางจากจังหวัดสีแดงเข้ม อำเภอปะเหลียน 2 ราย พบที่ ต.เกาะสุกร 1 ราย เป็นผู้ต้องขังพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดสงขลา ไม่ Swab ก่อนเดินทางกลับจังหวัดตรัง เมื่อเดินทางถึงจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำการ swab พบว่าติดเชื้อโควิด - 19 ที่ ต.แหลมสอม 1 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากจังหวัดสีแดงเข้ม อำเภอวังวิเศษ 1 ราย พบที่ ต.วังมะปรางเหนือ เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากจังหวัดสีแดงเข้ม และที่ อำเภอห้วยยอด 2 ราย พบที่ ต.เขากอบ 1 ราย ต.นาวง 1 ราย ทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากจังหวัดสีแดงเข้ม และมีหลักฐานการติดเชื้อก่อนเดินทางเข้าสู่จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 10 ราย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่https://trangcorner.com/หางานตรัง/ ...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 11 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,742 ราย

วันนี้(12 ก.ค.2564) นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มอีก 11 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชาย 5 ราย เพศหญิง 6 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ตำบลทับเที่ยง 2 ราย อำเภอย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว...

ตรังพบสายพันธุ์เดลต้า 22 ราย ชายวัย 56 ดับเพิ่มอีก 1 ราย

ตรังพบสายพันธุ์เดลต้า 22 ราย ชายวัย 56 ดับเพิ่มอีก 1 ราย   ตรังพบสายพันธุ์เดลต้า 22 ราย ชายวัย 56 ดับเพิ่มอีก 1 ราย ขณะเดียวกันจังหวัดเปิดคอลเซ็นเตอร์รับผู้ป่วยโควิดชาวตรัง จาก กทม. และปริมณฑลกลับรักษาบ้านเกิด ด้านจังหวัดเข้มการเข้าจังหวัดต้องกักตัว 14 วัน ขณะเดียวกันยังพบมีการลักลอบนำแรงงานจาก จ.นครศรีฯ เข้าตรวจโควิดที่ตรัง จังหวัดดำเนินการแจ้งความแล้ว เมื่อเวลา 14.20 น.วันนี้ 10 ก.ค. 64 นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,716 ราย

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,716 ราย   นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มอีก 8 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชาย 4 ราย เพศหญิง 4 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 6 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,708 ราย

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 6 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,708 ราย   สำหรับวันนี้(พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564) จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 6  ราย รวมมียอดผู้ป่วยสะสมในระลอกเดือนเมษายน (1 เมษายน 2564 – 8 กรกฎาคม  2564) จำนวน 1,708 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 3 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์...

ล่าสุด

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 32 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 28 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 4 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 2,003...

วันนี้ (23 ก.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 32 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรัง 28 ราย รับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 4 ราย นับเป็นผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 2,003 ราย เป็นเพศชาย 17 ราย เพศหญิง 15 ราย เป็นชาวไทยทั้งหมด                 วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม 8 ราย รักษาหายรวม 1,731 ราย คิดเป็นรักษาหาย 86.4% มีผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิตสะสม 4 ราย ยังคงมีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาใน รพ. 268 ราย มีอาการน้อย 248 ราย ปานกลาง 16 ราย อาการค่อนข้างรุนแรง 3 ราย และใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย  ทำให้อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 29.1 ราย/วัน และอัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 28.5 ราย/วัน และพบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอกันตัง 8 ราย อำเภอปะเหลียน 8 ราย อำเภอเมือง 2 ราย อำเภอย่านตาขาว 4 ราย อำเภอวังวิเศษ 4 ราย อำเภอสิเกา 2 ราย และอำเภอหาดสำราญ 4 ราย             ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้คนตรังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงและยังไม่เตียงในการรักษาตัว สามารถกลับมารักษาตัวที่จังหวัดตรังได้ โดยการติดต่อผ่าน call center 075-290901-2 เท่านั้น บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรังพบคลัสเตอร์ใหม่ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งแล้วกว่า 50 ราย กระจายในหลายอำเภอ

ตรัง - พบคลัสเตอร์ใหม่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งแล้วกว่า 50 ราย กระจายในหลายอำเภอ จ.ตรัง โดยเฉพาะในชุมชนรอบๆ “มัรกัสคลองชีล้อม” อ.กันตัง หลังพบติดเชื้อแล้ว 36 ราย จนกลายเป็นพื้นที่สีแดง วันนี้ (21 ก.ค.) ศบค.ตรัง รายงานว่า ขณะนี้คลัสเตอร์กลุ่มดาวะห์ ประกอบด้วย ชุมชนทุ่งกอ ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ กับมัรกัสบ้านหนองเสม็ด...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 49 ราย เป็นรายใหม่ 43 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1...

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 49 ราย เป็นรายใหม่ 43 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 4 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 1,949 ราย สำหรับวันนี้ (21 กรกฎาคม 2564)  จังหวัดตรัง   พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย โดยรับมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 6 ราย  และเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดตรัง 43 ราย   รวมมียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,949 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง 1 ราย (ตำบลโคกหล่อ) อำเภอปะเหลียน 4 ราย (ตำบลบางด้วน 1 และปะเหลียน 3 ) อำเภอห้วยยอด 1 ราย(ตำบลห้วยยอด) อำเภอกันตัง 38 ราย (ตำบลคลองชีล้อม 37 ราย และตำบลบางหมาก 1 ราย) อำเภอย่านตาขาว 1 ราย (ตำบลย่านตาขาว) อำเภอหาดสำราญ 2 ราย (ตำบลบ้าหวี) อำเภอวังวิเศษ 2 ราย(ตำบลเขาวิเศษ) และมีผู้เสียชีวิต 1 รายรวมเสียชีวิตสะสม 4 ราย  สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดตรัง  วันนี้มีรักษาหายเพิ่ม 8 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,710 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.7 ทำให้วันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 235 ราย  เป็นผู้ที่มีอาการน้อย 219 ราย  อาการปานกลาง 9 ราย ค่อนข้างรุนแรง 4 รายและใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย อย่างไรก็ตาม  จังหวัดตรัง   ได้ปรับมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดจะต้องกักตัวที่บ้าน ( Home Quarantine ) ทุกคน   ยกเว้นมีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือหายจากโรคโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์   ในขณะที่ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดง จะต้องกักตัวที่บ้าน ( Home Quarantine ) ทุกคน   ยกเว้นมีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อ  ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 1 เข็ม หรือหายจากโรคโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 43 ราย เป็นรายใหม่ 14 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 29 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมรอบใหม่...

ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง  นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง   ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง  นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า วันนี้(อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564)  จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิค 19 รายใหม่ จำนวน  43 ราย (คนไทย 42 รายและสิงคโปร์ 1 ราย) แยกเป็นติดเชื้อในพื้นที่ 14 ราย และรับจากพื้นที่สีแดงเข้มมารักษาในตรัง 29 ราย รวมยอดสะสมในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,900 ราย) อยู่ในพื้นที่  อำเภอเมืองตรัง 10 ราย (ตำบลทับเที่ยง 9 ควนปริง 1)   อำเภอปะเหลียน 1 ราย ที่ตำบลบางด้วน  อำเภอหาดสำราญ 2 รายที่ตำบลบ้าหวี  อำเภอกันตัง 2 ราย (ตำบลเกาะลิบง)   อำเภอย่านตาขาว 5 ราย (ทุ่งกระบือ 4 ทุ่งค่าย 1 )  อำเภอห้วยยอด 13 ราย (ตำบลเขาขาว 4 นาวง 2 ลำภูรา 3 ห้วยนาง 1 และห้วยยอด 3 ราย )  อำเภอสิเกา 2 ราย ที่ตำบลบ่อหินและตำบลเขาไม้แก้ว   อำเภอวังวิเศษ 6 รายที่ (ตำบลอ่าวตง 5 รายและวังมะปรางเหนือ 1 ) อำเภอรัษฎา 2 ราย(ตำบลหนองปรือ)              ด้าน แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง   กล่าวว่า  วันนี้  จังหวัดตรัง  มีผู้ป่วยโควิด 19  รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,702 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.6 ยังคงมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 195 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ จำนวน 179 ราย อาการปานกลาง 10 ราย ค่อนข้างรุนแรง  5 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย              อย่างไรก็ตาม  วันนี้  จังหวัดตรัง ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท และการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่จังหวัดตรังได้เปิดศูนย์ประสานงานในการรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดตรังด้วย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 19 ราย เป็นรายใหม่ 17 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1...

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2564)  จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิค -19 รายใหม่ในพื้นที่ 17 ราย  รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 2 ราย รวม 19 ราย (สะสม 1,857 ราย) อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองตรัง 9 ราย ( ตำบลทับเที่ยง 6 บ้านโพธิ์ 1 บางรัก 1 และนาท่ามเหนือ 1) , พื้นที่อำเภอปะเหลียน 3 ราย(ตำบลปะเหลียน 2 และบ้านนา 1 ) , พื้นที่อำเภอหาดสำราญ 6 ราย(ตำบลบ้าหวี ) และพื้นที่อำเภอกันตัง 1 ราย(ตำบลคลองชีล้อม)             ด้าน แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง   กล่าวว่า  วันนี้  จังหวัดตรัง  มีผู้ป่วยโควิด - 19  รักษาหายเพิ่ม 7 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.5  ยังคงมีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 154 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ  จำนวน  137  ราย อาการปานกลาง 11 ราย ค่อนข้างรุนแรง  5 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  1 ราย  และวันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564  จำนวน 3 ราย บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่ https://trangcorner.com/หางานตรัง/ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่ https://trangcorner.com/ลงประกาศรับสมัครขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/ และ สวท.ตรัง LIVE