30 C
Trang
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

โครงการ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลาใหม่ ‘ยืนยันตัวตน’ 15 มี.ค.- 31 พ.ค.64

ยอดนิยม

ครม.ขยายเวลายืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์ โครงการ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลาใหม่ ‘ยืนยันตัวตน’ 15 มี.ค.- 31 พ.ค.64  จากเดิมที่ต้องยืนยันภายใน 21 มี.ค.2564

โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงเกี่ยวกับ ปรับปรุงรายละเอียด “ม.33เรารักกัน” ระบุว่า คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “ม.33เรารักกัน” โดยมีสาระสำคัญที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขใหม่ คือ 

1. ปรับขยายเวลา “ยืนยันตัวตน” ใหม่จนถึง 31 พ.ค.64

จากเดิม กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ “เรารักกัน” ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เปิดใช้งานและ “ยืนยันตัวตน” เพื่อเข้าใช้งานในแอพฯ “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 และจะได้รับเงินจากโครงการฯ ผ่านแอพฯ เป๋าตัง จำนวน 1000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22 มีนาคม, 29 มีนาคม, 5 เมษายน, 12 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งาน และไม่ยืนยันตัวตน ในเวลาดังกล่าว ก็จะถือเป็นการสละสิทธิทันที 

แต่ตรงนี้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ คือ ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งานและกด “ยืนยันตัวตน” เพื่อเข้าใช้งานผ่านแอพฯ เป๋าตัง ปรับขยายเวลาเป็นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีการโอนจ่ายเงินให้นั้นจะแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้

1.1) หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 ก็จะได้รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงินในครั้งถัดๆ ไป ในวันที่ 29 มีนาคม, 5 เมษายน, 12 เมษายน 2564

1.2) หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท 

1.3) หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียว (ได้ครบวงเงินในครั้งเดียวเลย)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ได้รับสิทธิจะกดเข้าใช้งานโครงการฯ และกด “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ในช่วงเวลาไหน แต่ละช่วงก็จะมีกำหนดการโอนวงเงินให้ในจำนวนที่แตกต่างกันไป และได้รับเงินเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปด้วย

2. ปรับขยายเวลา “ตรวจสอบสถานะ” ใหม่จนถึง 31 พ.ค.64

อีกเรื่องที่มีการปรับปรุงแก้ไข คือ จากเดิมกำหนดให้มีการ “ตรวจสอบสถานะ” หรือ “เช็คสิทธิ” ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่เปิดใช้งานและกด “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2564 และได้รับวงเงินในโครงการฯ ผ่านแอพฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท ต่อเนื่องกัน ในวันที่ 12 และ 19 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งานและไม่ยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะถือว่าสละสิทธิทันที 

ตรงนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น ไม่ให้การ “ตรวจสอบสถานะ” สิ้นสุดเพียงวันที่ 11 เมษายน 2564 แต่ให้ไปสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกัน 

2.1) โดยหากกดใช้งานและยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นเงิน 4,000 บาท เต็มจำนวน

2.2) หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสม “ในวันที่กดใช้งานทันที” เป็นเงิน 4,000 บาท เต็มจำนวน

ขอบคุณข้อมูล มติที่ประชุม ครม. ไทยคู่ฟ้า

เพิ่มเพื่อน

น่าสนใจสำหรับคุณ

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
50ผู้ติดตามติดตาม
20ผู้ติดตามติดตาม
4ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง