เจอเพิ่มเรื่อยๆ! ตรัง แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ 1 ขวบ

(16 เม.ย.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และนายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง

โดยในวันนี้ จังหวัดตรัง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย โดยรายที่ 9 และ 10 เป็นภรรยา และบุตรวัย 1 ขวบ 6 เดือน ของผู้ป่วยรายที่ 6 ส่วนรายที่ 11 เดินทางมาจากจังหวัดระนอง และรายสุดท้ายของวันนี้ เป็นภรรยาของผู้ป่วยรายที่ 7 ที่เดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อระลอกเดือนเมษายน 2564 มีทั้งสิ้น 12 ราย โดยร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อ เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่เหลือเป็นผู้ที่ติดต่อสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

ติดต่อลงโฆษณา

ผู้ป่วยระลอกที่ 3 (1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา) จำนวน 12 รายแล้ว

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit : PR Nakorntrang