31 C
Trang
วันอังคาร, สิงหาคม 9, 2022

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 – ลดค่าน้ำ-ไฟ

ยอดนิยม

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 – ลดค่าน้ำ-ไฟ

-โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาทเพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โครงการ ม.33 เรารักกัน กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท

เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท ยังมีโครงการดังนี้

-โครงการคนละครึ่ง เฟส3

วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย 13.65 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”รัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ช่วยเหลือบรรเท่าค่าใช้จ่าย ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

 

ครม. อนุมัติมาตรการเร่งด่วนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้วยการลดค่าไฟและค่า ครอบคลุมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1)กรณีที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง

2)กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่าบิลค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

-ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิล เม.ย. 64

-มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือนเม.ย. 64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล เม.ย.64 ในอัตราร้อยละ 50 ก่อน VAT

-มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือนเม.ย.64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล เม.ย.64 ในอัตราร้อยละ 70 ก่อน VAT

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

สำหรับมาตรการช่วยค่าน้ำประปา โดยลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน ของใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

เพิ่มเพื่อน

น่าสนใจสำหรับคุณ

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
50ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง