รายงานตัวเดินทางเข้าจังหวัดตรัง เพื่อ หยุดยั้ง การแพร่ระบาดของ Covid – 19 จังหวัดตรัง

0
13

รายงานตัวเดินทางเข้าจังหวัดตรัง เพื่อ หยุดยั้ง การแพร่ระบาดของ Covid – 19 จังหวัดตรัง ของความร่วมมือให้ประชาชน ผู้เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ทุกคนต้อง สแกน QR code Trang Healthy Passport เพื่อลงทะเบียน 

ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook