23.4 C
Trang
วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรัง ลุยปลดล็อกพืชกระท่อม

ยอดนิยม

เมื่อวันที่ (23 ส.ค.2564) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เปิดการประชุมสร้างการรับรู้วันปลดล็อกพืชกระท่อมพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง นายอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากพื้นที่นำร่อง 23 หมู่บ้าน/ชุมชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุม 50 คน พร้อมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตามโครงการฟ้าทะลายโจร 12 ล้านต้น (ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ) ณ วัดหัวถนน ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเดินหน้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับผลของกฎหมายหลังปลดล็อกพืชกระท่อม โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ที่มีการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการ จัดประชุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อมาได้จัดประชุมที่จังหวัดตรัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 สำหรับในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย จนมีการปลดล็อกพืชกระท่อมได้สำเร็จในที่สุด จึงได้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงการใช้พืชกระท่อมหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้อง และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจบนฐานชุมชนต่อไป

พืชกระท่อมซึ่งเดิมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่หลังจากที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งจะตรงกับวันนี้ (วันที่ 24 สิงหาคม 2564) ประชาชนจะสามารถนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบวิถีชาวบ้านได้โดยไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้พืชกระท่อมทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และในขณะนี้ยังได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล และป้องกันการนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด ภายหลังถูกถอดจากยาเสพติดให้โทษ โดยเฉพาะการควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งให้ชาวบ้านเข้าถึงการปลูก และแปรรูปพืชกระท่อมได้ สามารถรวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือเป็นรายบุคคล เพื่อจำหน่ายเองได้ด้วย

เพิ่มเพื่อน

น่าสนใจสำหรับคุณ

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
50ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง