ผู้ว่าตรังประกาศมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เตรียมออกประกาศปิดสถานบริการ 10 – 19 เม.ย.

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

นายขจรศักดิ์ กล่าวถึงมาตราการในการรับมือการแพร่ระบาดในของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรังว่า ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ทั้งผู้ที่เดินทางด้วยสายการบินและรถยนต์ส่วนตัวต้องกักตัวอยู่ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ห้ามเดินทางออกไปสถานที่ชุมชน หรือออกนอกเคหสถานอย่างเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เข้าตรวจสังเกตุอาการทุกวัน และให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อเดินทางมาถึง

ติดต่อลงโฆษณา

ส่วนกรณีผู้ที่มีผลการตรวจโควิด 19 รับรองโดยสถานพยาบาล ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องกักตัว และแนะนำนักให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จ.ตรังในช่วงนี้ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

ขณะเดียวกันทางจังหวัดตรังเตรียมออกประกาศจังหวัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบันเทิงปิดร้านในวันที่ 10 – 19 เมษายนนี้ เพื่อลดความแออัดป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19 ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 โดยขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มและสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ การสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และการเลี้ยงสังสรรค์

ทั้งนี้ให้พิจารณาจัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่ โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและสุขภาพแทน อาทิ การจัดพิธีรดน้ำดำหัวแบบเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ และการสวมใส่ผ้าไทย

จังหวัดตรังกำหนดให้ตั้งด่านคัดกรองที่ท่าอากาศยานตรัง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจัดทีมเข้าปฏิบัติหน้าที่คัดกรองฯ เริ่มตั้งแต่ 9 เม.ย.64 (เวลา 13.00น. เป็นต้นไป)

โดยผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตน ดังนี้

1. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประจำท่าอากาศยานตรัง

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ

3. สแกนคิวอาร์โค้ด Trang Healthy passport

4. ทำการกักตัวที่บ้านหรือ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ( ยกเว้น…ผู้โดยสารมีผลตรวจ covid ที่ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทาง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit : ศรีตรังเคเบิลทีวี”คนข่าวท้องถิ่น” , ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน