ตรัง 12 องค์กรร่วม MOU ใช้แอพปรึกษาสุขภาพออนไลน์ เพื่อยกระดับความพร้อม

0
33

ตรัง 12 องค์กรร่วม MOU ใช้แอพปรึกษาสุขภาพออนไลน์ เพื่อยกระดับความพร้อมกับ การพัฒนาเมืองตรังสมาร์ทซิตี

วันนี้ (18 ก.พ.) โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์) ได้จัดงานเปิดตัว TRPH application เพื่อให้บริการการแพทย์ทางไกล และพัฒนาระบบบริการปรึกษาสุขภาพออนไลน์ ทั้งด้านการสั่งการรักษาพื้นฐาน การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน การส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab&X-ray) ตลอดจนการจัดส่งยาเวชภัณฑ์พื้นฐานให้แก่ผู้รับบริการที่ต้องการปรึกษาด้านสุขภาพ ผ่านระบบโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดตัวครั้งนี้ พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการยกระดับความพร้อมให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเมืองตรังสมาร์ทซิตี โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทั้งหมด 12 องค์กร ซึ่งก่อนที่จะลงนาม MOU ได้มีการทดลองใช้ระบบ TRPH mobile application โดยการสมมติให้คนไข้วิดีโอกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักในการใช้มาตรฐานการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองตรังสมาร์ทซิตี (Trang smart city) และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ระบบดิจิทัลในการพัฒนาการเข้าถึงการบริการสุขภาพพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเสียด้านเวลาและการเงินที่ไม่จำเป็นของทั้งบุคลากรและผู้รับบริการในท้องที่
กับการพัฒนาเมืองตรังสมาร์ทซิตี

วันนี้ (18 ก.พ.) โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์) ได้จัดงานเปิดตัว TRPH application เพื่อให้บริการการแพทย์ทางไกล และพัฒนาระบบบริการปรึกษาสุขภาพออนไลน์ ทั้งด้านการสั่งการรักษาพื้นฐาน การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน การส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab&X-ray) ตลอดจนการจัดส่งยาเวชภัณฑ์พื้นฐานให้แก่ผู้รับบริการที่ต้องการปรึกษาด้านสุขภาพ ผ่านระบบโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดตัวครั้งนี้ พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการยกระดับความพร้อมให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเมืองตรังสมาร์ทซิตี โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทั้งหมด 12 องค์กร ซึ่งก่อนที่จะลงนาม MOU ได้มีการทดลองใช้ระบบ TRPH mobile application โดยการสมมติให้คนไข้วิดีโอกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักในการใช้มาตรฐานการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองตรังสมาร์ทซิตี (Trang smart city) และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ระบบดิจิทัลในการพัฒนาการเข้าถึงการบริการสุขภาพพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และลดความสูญเสียด้านเวลาและการเงินที่ไม่จำเป็นของทั้งบุคลากรและผู้รับบริการในท้องที่

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก  https://mgronline.com/

ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook