ตรัง เตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2564 ได้มีการหารือ (ร่าง) คำสั่งมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดตรัง โดยยึดหลักจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และสอดคล้องกับผลการประชุม ศบค.ส่วนกลาง โดยมีมติดังนี้

1.ขอความร่วมมือประชาชนชะลอ หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าออกไปยังพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น

ติดต่อลงโฆษณา

2.การจัดกิจกรรมต่างๆ ขอให้งดหรือเลื่อน โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนด

3.จังหวัดตรังเตรียมออกคำสั่งให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค

4. จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง แห่งแรกคือ อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในสัปดาห์หน้า และแห่งที่สองคือ อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดตรัง ซึ่งล่าสุดพบการระบาดในลักษณะติดเชื้อกันเองภายในจังหวัด ทำให้ตัวผู้ป่วยระลอกล่าสุด (ระลอกที่ 3) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมเป็น 17 รายแล้ว

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :ศูนย์ข่าวรักษ์ตรัง