ตรัง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เข้มข้นขึ้น หลังแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้น

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  จังหวัดตรังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้น เป็นลำดับ 4 ของภาคใต้  ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จึงได้เร่งติดตามสอบสวนโรค เพื่อจำกัดการแพร่เชื้อมิให้ขยายวงกว้างขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ได้มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เข้มข้นขึ้น

         ทั้งนี้ ได้มีมติปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติม กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค หากไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตาม ศคบ. กำหนด) ต้องกักตัวแบบ Home Quarantine 14 วัน โดยเคร่งครัดเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ติดต่อลงโฆษณา

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :https://thainews.prd.go.th/