ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 23 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 94 รายแล้ว

0
291

ตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 23 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 94 รายแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง และ แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ได้แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 23 ราย ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่มีการะบาดระลอกใหม่ หรือวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

โดยแยกผู้ติดเชื้อเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอกันตัง 13 ราย อำเภอรัษฎา 6 ราย อำเภอวังวิเศษ 2 ราย และอำเภอนาโยง 2 ราย ทำให้ยอดรวมสะสมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ทั้งหมด มีจำนวน 94 รายแล้ว โดยเฉพาะกรณีผู้ติดเชื้อโควิด19 ของอำเภอรัษฎา ทั้ง 6 รายนั้น เป็นบุคลากรทางการแพทย์ รพ.รัษฎา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในแผนกที่ไม่ได้ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง ทำให้ รพ.รัษฎา ต้องประกาศปิดบริการทุกแผนก ยกเว้นห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันนี้ (28 เมษายน 2564) เพื่อดำเนินการควบคุมโรค และทำความสะอาดฆ่าเชื้อใน รพ.ตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวตรังได้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด อาทิ การห้ามข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ เดินทางไปยังจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 18 จังหวัด และจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป การขอความร่วมมือประชาชนออกจากบ้าน หรือเคลื่อนที่ให้น้อยที่สุด การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การขอความร่วมผู้ที่มีความเสี่ยงให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งการขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน หรือที่พัก หลังเวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 03.00 น. ของวัดถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือเพื่อการประกอบอาชีพ ตั้งแต่วันนี้ (28 เมษายน 2564) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างมากกว่านี้

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :ศูนย์ข่าวรักษ์ตรัง

ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook