‘ตรัง’ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 12 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 308 ราย

0
181

‘ตรัง’ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 12 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 308 ราย

สำหรับวันนี้ (20 พ.ค.64) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ อำเภอวังวิเศษ 7 ราย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอห้วยยอด 3 ราย อำเภอรัษฎา 1 ราย  ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ทั้งหมด จำนวน 308  ราย รักษาหายวันนี้ 3 ราย  หายสะสม 236 ราย

 

eve's shop by orasa ติดต่อลงโฆษณา

 

ผู้ป่วยรายที่ 297 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 38 ปี อาชีพรับราชการ มีภูมิลำเนาในตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 211 คลัสเตอร์ด่านตรวจประมงกันตัง

ผู้ป่วยรายที่ 298 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 17 ปี เป็นเด็กพิเศษ มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีประวัติสัมผัสและเป็นผู้ร่วมบ้านของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 280 และ 281 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 299 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 53 ปี อาชีพทำสวน มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 277 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 300  เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 61 ปี อาชีพงานบ้าน มีภูมิลำเนาในตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 250 คลัสเตอร์ด่านตรวจประมงกันตัง

ผู้ป่วยรายที่ 301  เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 63 ปี อาชีพกรีดยาง มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 280 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 302  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 59 ปี อาชีพแม่บ้าน มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 280 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 303  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 54 ปี อาชีพทำสวน  มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 280 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 304  เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 57 ปี อาชีพทำสวน  มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 280 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 305 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 26 ปี อาชีพครู มีภูมิลำเนาในตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 286 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 306 เป็นผู้ป่วยเด้กชาย อายุ 5 ปี อาชีพนักเรียน มีภูมิลำเนาในตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 286 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 307 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 50 ปี อาชีพวิศวกร มีภูมิลำเนาในตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 286 คลัสเตอร์วังวิเศษ

ผู้ป่วยรายที่ 308 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ30 ปี อาชีพกรีดยาง มีภูมิลำเนาในตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 286 คลัสเตอร์วังวิเศษ

 

 ทั้งนี้ จะเห็นว่าการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์วังวิเศษเริ่มโตขึ้น  โดยมีผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ดังกล่าว 29 ราย มากกว่าคลัสเตอร์บางสักและด่านตรวจประมงกันตัง และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากการลงพื้นที่ดำเนินการค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากโพรงจมูกและคอ และรอผลตรวจอยู่อีก 174 ราย ซึ่งจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ และจังหวัดตรังยังคงเร่งการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงสูง หากพบผู้ติดเชื้อยังต้องติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้มารับการตรวจหาเชื้อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและทำงานจากบ้าน (Work from home) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่นั่งรับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกันงดจัดกิจกรรมรวมคนเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรค

บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่
ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook