ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 296 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในอำเภอวังวิเศษ

0
319

ตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 10 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 296 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในอำเภอวังวิเศษ

สำหรับวันนี้ (19 พ.ค.64) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 10 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในอำเภอวังวิเศษ ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ทั้งหมด จำนวน 296 ราย รักษาหายวันนี้ 4 ราย หายสะสม 233 ราย

 

eve's shop by orasa ติดต่อลงโฆษณา

ผู้ป่วยหมายเลข 287 ภูมิลำเนาตำบลเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ เป็นเพศชาย อายุ 39 ปี สัญชาติไทย อาชีพทำสวน สัมผัสราย 278

ผู้ป่วยหมายเลข 288 เป็นเพศหญิง อายุ 43 ปี อาชีพทำสวน สัมผัสราย 278 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ผู้ป่วยหมายเลข 289 เป็นเพศหญิง อายุ 45 ปี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง สัมผัสราย 278

ผู้ป่วยหมายเลข 290 เป็นเพศหญิง อายุ 35 ปี อาชีพเกษตรกร สัมผัสราย 278

ผู้ป่วยหมายเลข 291 เป็นเพศหญิง อายุ 64 ปี อาชีพเกษตรกร สัมผัสราย 278 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ผู้ป่วยหมายเลข 292 เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปี อาชีพทำสวน สัมผัสราย 278

ผู้ป่วยหมายเลข 293 เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี อาชีพทำสวน สัมผัสราย 278 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ผู้ป่วยหมายเลข 294 เป็นเพศหญิง อายุ 54 ปี อาชีพรับจ้าง สัมผัสราย 278 จำนวน 4 ครั้ง

ผู้ป่วยหมายเลข 295 เป็นเพศชาย อายุ 50 ปี อาชีพเกษตรกร สัมผัสราย 278 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ป่วยหมายเลข 296 เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี อาชีพเกษตรกร สัมผัสราย 278 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวเดินทางเข้าจังหวัดตรัง เพื่อ หยุดยั้ง การแพร่ระบาดของ Covid – 19 จังหวัดตรัง ของความร่วมมือให้ประชาชน ผู้เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ทุกคนต้อง สแกน QR code Trang Healthy Passport เพื่อลงทะเบียน 

 

บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่
ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook