‘ตรัง’ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 9 ราย จากคลัสเตอร์วังวิเศษ รวมมียอดผู้ป่วยสะสม 317 ราย เป็นสัดส่วนของการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด

0
313

‘ตรัง’ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 9 ราย จากคลัสเตอร์วังวิเศษ รวมมียอดผู้ป่วยสะสม 317 ราย เป็นสัดส่วนของการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด

 

 

eve's shop by orasa ติดต่อลงโฆษณา

นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดตรัง และ แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง ประจำวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  ณ   ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง

logomain

สำหรับวันนี้ (ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 9 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 317 ราย ในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ 8 ราย และอำเภอเมือง 1 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชาย 1 ราย และเพศหญิง 8 ราย จากคลัสเตอร์วังวิเศษทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของผู้ป่วยดังนี้

โดยผู้ป่วยรายที่ 309  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 23 ปี เป็นนักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 293 คลัสเตอร์วังวิเศษ ในลักษณะการสัมผัสร่วมบ้าน (เป็นบุตรของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 293)

ผู้ป่วยรายที่ 310 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 50ปี   อาชีพทำสวน มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 293 คลัสเตอร์วังวิเศษ ในลักษณะการสัมผัสร่วมบ้าน (เป็นสามีของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 293)

ผู้ป่วยรายที่ 311 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 56 ปี อาชีพทำสวน มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 288 คลัสเตอร์วังวิเศษ โดยนั่งรถคันเดียวกันพาผู้ติดเชื้อไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเอกชน)

ผู้ป่วยรายที่ 312 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 33 ปี อาชีพทำสวน มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 288 คลัสเตอร์วังวิเศษ โดยนั่งรถคันเดียวกันพาผู้ติดเชื้อไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเอกชน)

ผู้ป่วยรายที่ 313  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 77 ปี อาชีพทำสวน มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 292 และ 295 คลัสเตอร์วังวิเศษ โดยได้พูดคุยใกล้ชิดและไม่สวมหน้ากากอนามัย

ผู้ป่วยรายที่ 314  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 45 ปี อาชีพทำสวน มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 288 , 289, 292 และ 295 คลัสเตอร์วังวิเศษ โดยได้พูดคุยใกล้ชิดและไม่สวมหน้ากากอนามัย

ผู้ป่วยรายที่ 315  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 46 ปี อาชีพทำสวน มีภูมิลำเนาในตำบลวังมะปราง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 288 คลัสเตอร์วังวิเศษ จากการทำธุรกิจร่วมกัน

ผู้ป่วยรายที่ 316  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 23 ปี อาชีพแม่บ้าน มีภูมิลำเนาในตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 296 คลัสเตอร์วังวิเศษ เป็นลักษณะสัมผัสร่วมบ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน

ผู้ป่วยรายที่ 317 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 78 ปี มีภูมิลำเนาในตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 290 และ 292 คลัสเตอร์วังวิเศษ จากการร่วมพูดคุยใกล้ชิดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้  จากข้อมูลของผู้ป่วยในวันนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของการสัมผัสใกล้ชิด ร่วมบ้านโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย เป็นสัดส่วนของการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และมากขึ้น แสดงว่ามีการแพร่กระจายเชื้ออยู่ในชุมชนและในครัวเรือน โดยอาจเป็นการแพร่โรคจากผู้ติดเชื้อที่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ  โดยจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อขีดวงของการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้  จึงต้องเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน งดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรคด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/

ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook