ตรัง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 6 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 71 รายแล้ว

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ออกประกาศจังหวัดตรัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน งดออกนอกเคหสถาน หรือที่พัก หลังเวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 03.00 น. ของวัดถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือเพื่อการประกอบอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดตรังยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวันนี้ (27 เมษายน 2564) จำนวน 6 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จังหวัดตรัง สำหรับการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 71 ราย อำเภอนาโยง 2 ราย อำเภอห้วยยอด 1 ราย อำเภอเมือง 3 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่อำเภอนาโยง 2 ราย เป็นผู้ป่วยที่ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยคลาสเตอร์ที่นาข้าวเสีย ผู้ป่วยรายแรก เป็นผู้หญิง อายุ 19 ปี อาชีพส่วนตัว ภูมิลำเนาตำบลนาโยงเหนือ ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 46 ผู้ป่วยที่ 2 เป็นผู้หญิง อายุ 50 ปี ภูมิลำเนาตำบลนาข้าวเสีย ไม่ระบุ อาชีพ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 48 อำเภอห้วยยอด 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 31 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา ตำบลลำภูรา ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนโรค อำเภอเมือง 3 ราย คือ ผู้ชายอายุ 35 ปี ภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยง ว่างงาน มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 55 ผู้ชายอายุ 31 ปี ภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยง อาชีพธนาคาร มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 52 และรายที่ 6 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7

ติดต่อลงโฆษณา

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการกักกันตัว และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้ว ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำขอให้กักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการตนเองหลังจากเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เมื่อมีอาการสงสัย ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ ทำงานที่บ้าน หากตรวจพบเชื้อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น จะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อได้

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 28 เมษายน 2564 – 11 พฤษภาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1675/2564

จำกัดเวลา เปิด-ปิด สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ตามคำสั่งตังหวัดตรัง ที่ 1675/2564

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ Credit :Trangstory ทุกเรื่องเมืองตรัง