ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 118 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 114 ราย มาจากที่อื่น 4 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,265 ราย

0
298

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564) ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 118 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 114 ราย มาจากที่อื่น 4 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 15,265 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 134 ราย หายป่วยสะสม 14,420 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 75 ราย

จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ 

  • อำเภอเมือง 34 ราย พบที่ตำบลควนโคกหล่อ 3 ราย ควนปริง 2 ราย ทับเที่ยง 10 ราย นาตาล่วง 1 ราย นาท่ามใต้ 1 ราย น้ำผุด 3 ราย บางรัก 4 ราย บ้านโพธิ์ 2 ราย บ้านควน 4 ราย หนองตรุด 4 ราย
  • อำเภอกันตัง 24 ราย พบที่ตำบลกันตัง 5 ราย กันตังใต้ 5 ราย นาเกลือ 1 ราย บ่อน้ำร้อน 2 ราย บางเป้า 4 ราย บางสัก 1 ราย บางหมาก 1 ราย ย่านซื่อ 3 ราย วังวน 2 ราย
  • อำเภอย่านตาขาว 14 ราย พบที่ตำบลนาเกาะเปียะ 1 ราย ในควน 1 ราย ทุ่งกระบือ 1 ราย ทุ่งค่าย 1 ราย นาชุดเห้ด 1 ราย ย่านตาขาว 7 ราย หนองบ่อ 2 ราย
  • อำเภอห้วยยอด 13 ราย พบที่ตำบลเขากอบ 3 ราย เขาปูน 3 ราย ท่างิ้ว 1 ราย ปากคม 1 ราย ห้วยนาง 1 ราย ห้วยยอด 4 ราย
  • อำเภอวังวิเศษ 13 ราย พบที่ตำบลท่าสะบ้า 1 ราย วังมะปราง 4 ราย วังมะปรางเหนือ 4 ราย อ่าวตง 4 ราย
  • อำเภอสิเกา 10 ราย พบที่ตำบลกะลาเส 1 ราย นาเมืองเพชร 2 ราย บ่อหิน 4 ราย ไม้ฝาด 3 ราย
  • อำเภอปะเหลียน 4 ราย พบที่ตำบลแหลมสอม 2 ราย ปะเหลียน 2 ราย
  • อำเภอรัษฎา 2 ราย พบที่ตำบลคลองปาง 1 ราย หนองปรือ 1 ราย
  • อำเภอนาโยง 2 ราย พบที่ตำบลนาโยงเหนือ 1 ราย นาข้าวเสีย 1 ราย

6TXBNZ.jpg
6TXfQI.jpg
6TXhrP.jpg
6TX30t.jpg
6TX9Ze.jpg

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook