ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 129 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 117 ราย มาจากที่อื่น 12 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 14,890 ราย

0
256

วันนี้ (จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 129 ราย (แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 117 รายและติดเชื้อจากที่อื่น 12 ราย) รวมยอดติดเชื้อสะสม 14,890 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 225 ราย หายป่วยสะสม 14,022 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 72 ราย

จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ 

  • อำเภอกันตัง 35 ราย พบที่ตำบลกันตัง 9 ราย กันตังใต้ 2 ราย เกาะลิบง 2 ราย คลองชีล้อม 1 ราย คลองลุ 1 ราย โคกยาง 2 ราย นาเกลือ 1 ราย บ่อน้ำร้อน 1 ราย บางเป้า 13 ราย บางสัก 1 ราย บางหมาก 4 ราย วังวน 8 ราย
  • อำเภอเมือง 38 ราย พบที่ตำบลควนปริง 4 ราย โคกหล่อ 2 ราย ทับเที่ยง 11 ราย นาตาล่วง 1 ราย นาโต๊ะหมิง 1 รายนาท่ามใต้ 2 ราย นาท่ามเหนือ 1 ราย นาพละ 1 ราย น้ำผุด 6 ราย บ้านควน 6 ราย บ้านโพธิ์ 1 ราย หนองตรุด 2 ราย
  • อำเภอห้วยยอด 12 ราย พบที่ตำบลเขากอบ 4 ราย เขาขาว 2 ราย ท่างิ้ว 1 ราย นาวง 1 ราย บางดี 1 ราย ลำภูรา 1 ราย ห้วยนาง 1 ราย เขาปูน 1 ราย
  • อำเภอปะเหลียน 7 ราย พบที่ตำบลบางด้วน 2 ราย ปะเหลียน 1 ราย ลิพัง 1 ราย สุโสะ 3 ราย
  • อำเภอย่านตาขาว 5 ราย พบที่ตำบลในควน 1 ราย ย่านตาขาว 4 ราย
  • อำเภอนาโยง 3 ราย พบที่ตำบลโคกสะบ้า 1 ราย นาโยงเหนือ 2 ราย
  • อำเภอวังวิเศษ 3 ราย พบที่ตำบลเขาวิเศษ 2 ราย อ่าวตง 1 ราย
  • อำเภอสิเกา 2 ราย พบที่ตำบลบ่อหิน 2 ราย
  • อำเภอรัษฎา 2 ราย พบที่ตำบลเขาไพร 1 ราย คลองปาง 1 ราย

7c2a23a6f74f5e4633960a1bea4f9d8f.jpg
bdfbeb42713aa5069d5dd2e5b2f12605.jpg
1d47ff16b95f86914625fb486cc3ffab.jpg
075427330a633bc6f7fc2ef7e596d1dd.jpg
3f6124179305c485f99c1b4d68c8101b.jpg

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook