ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 153 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 147 ราย มาจากที่อื่น 6 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 14,222 ราย

0
336

วันนี้ (พุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 153 ราย (แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 147รายและติดเชื้อจากที่อื่น 6 ราย) รวมยอดติดเชื้อสะสม 14,222 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 325 ราย หายป่วยสะสม 12,458 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 69 ราย

จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ 

  • อำเภอเมือง 43 ราย พบที่ตำบลควนปริง 2 รายอ โคกหล่อ 4 ราย ทับเที่ยง 14 ราย นาตาล่วง 2 ราย นาโต๊ะหมิง 1 รายนาท่ามใต้ 3 ราย นาโยงใต้ 4 ราย น้ำผุด 2 ราย บาางรัก 4 ราย บ้านโพธิื 2 ราย หนองตรุด 5 ราย
  • อำเภอห้วยยอด 38 ราย พบที่ตำบลเขากอบ 2 ราย เขาขาว 2 ราย เขาปูน 1 ราย บางกุ้ง 2 ราย บางดี 2 ราย ปากคม 3 ราย ปากแจ่ม 2 ราย ลำภูรา 3 ราย วังคีรี 6 ราย หนองช้างแล่น 2 ราย ห้วยนาง 1 ราย ห้วยยอด 12 ราย
  • อำเภอกันตัง 28 ราย พบที่ตำบลกันตัง 6 ราย กันตังใต้ 2 ราย เกาะลิบง 2 ราย นาเกลือ 2 ราย บ่อน้ำร้อน 5 ราย บางเป้า 4 ราย บางสัก 5 ราย บางหมาก 1 ราย วังวน 1 ราย
  • อำเภอวังวิเศษ 19 ราย พบที่ตำบลเขาวิเศษ 17 ราย มะปรางเหนือ 1 ราย อ่าวตง 1 ราย
  • อำเภอสิเกา 7 ราย พบที่ตำบลกะลาเส 3 ราย เขาไม้แก้ว 4 ราย
  • อำเภอปะเหลียน 5 ราย พบที่ตำบลท่าข้าม 1 ราย ทุ่งยาว 1 ราย ปะเหลียน 1 ราย ลิพัง 1 ราย สุโสะ 1 ราย
  • เภอรัษฎา 5 ราย พบที่ตำบลเขาไพร 1 ราย คลองปาง 2 ราย ควนเมา 1 ราย หนองปรือ 1 ราย
  • อำเภอย่านตาขาว 4 ราย พบที่ตำบลทุ่งค่าย 1 ราย ในควน 2 ราย ย่านตาขาว 1 ราย

af9146cf0cb9f015e29ece31a02068ed.jpg
204d8509482d27c14a8b2244f314498d.jpg
130d2f1a2d13f0a8004313e9fef2385a.jpg
916f8719d91b79d0037abfe57177b534.jpg
5d67c6be5aba3dd034b0aef7aef4d2c9.jpg
b3f9cf5384f183b001c0d5fe2a39b82c.jpg
aaa0cf2f23e5e77b9b0dc3bada19a0bc.jpg
b8de2f9b5781af3f628e295b84b8154e.jpg
24b338bbf5c4dd0e2fc6b171908f5ea4.jpg
dcb115a4aeb9880c2cef43029c013412.jpg
7bb5e995fbcf2c125f884763d9638414.jpg

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook