ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 298 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 297 ราย มาจากที่อื่น 1 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 11,591 ราย

0
671

วันนี้ (อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 298 ราย (แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 297 รายและติดเชื้อจากที่อื่น 1 ราย) รวมยอดติดเชื้อสะสม 11,591 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 175 ราย หายป่วยสะสม 8,891 ราย

จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ 

  • อำเภอกันตัง 199 ราย พบที่ตำบลกันตัง 40 ราย กันตังใต้ 9 ราย คลองชีล้อม 2 ราย คลองลุ 1 ราย โคกยาง 3 ราย ควนธานี 2 ราย บางสัก 6 ราย บางหมาก 13 ราย วังวน 1 ราย นาเกลือ 11 ราย เกาะลิบง 1 ราย บ่อน้ำร้อน 35 ราย บางเป้า 75 ราย
  • อำเภอห้วยยอด 44 ราย พบที่ตำบลเขาปูน 2 ราย ท่างิ้ว 1 ราย ทุ่งต่อ 5 ราย นาวง 3 ราย บางกุ้ง 3 ราย บางดี 5 ราย ปากคม 1 ราย ปากแจ่ม 4 ราย ลำภูรา 3 ราย วังคีรี 5 ราย ห้วยยอด 10 ราย ในเตา 2 ราย
  • อำเภอเมือง 23 ราย พบที่ตำบลโคกหล่อ 3 ราย ทับเที่ยง 6 ราย นาตาล่วง 1 ราย นาโต๊ะหมิง 1 ราย นาท่ามใต้ 1 ราย นาท่ามเหนือ 1 ราย นาบินหลา 4 ราย ควนปริง 1 ราย นาโยงใต้ 1 ราย บ้านโพธิ์ 1 ราย หนองตรุด 3 ราย
  • เภอวังวิเศษ 22 ราย พบที่ตำบลเขาวิเศษ 1 ราย ท่าสะบ้า 5 ราย วังมะปราง 5 ราย วังมะปรางเหนือ 2 ราย อ่างตง 9 ราย
  • อำเภอสิเกา 7 ราย พบที่ตำบลเขาไม้เเก้ว 2 ราย ไม้ฝาด 5 ราย
  • อำเภอหาดสำราญ 3 ราย พบที่ตำบลบ้าหวี 3 ราย

6a827b6a068d9a0fc12bab7d275a9920.jpg
84203726a9591309303647ef6940b377.jpg
7978e6d04fae6eefc52c9de66ebb1113.jpg
1639ae8b33207230c0be499579929ed6.jpg
e9daa78ff7453013e965b1b0fc52a054.jpg
94664692efe3918d2f9367753e6493ef.jpg
2795ee70ba61d802fd94b1a06cf235c9.jpg
6de90349a4c2a70903d76ad8f8991aaf.jpg
3fa7d6c7c0c57e016c0748d38820ae8e.jpg
14430d490236a21afc80651f10313a27.jpg

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook