ตรังพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 245 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 225 ราย มาจากที่อื่น 20 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 9,037 ราย

0
1201

วันนี้ (เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 245 ราย (แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 225 รายและติดเชื้อจากที่อื่น 20 ราย) รวมยอดติดเชื้อสะสม 9,037 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 212 ราย หายป่วยสะสม 7,050 ราย วันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 44 ราย

จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ 

  • อำเภอเมือง 74 ราย พบที่ตำบลควนปริง 1 ราย โคกหล่อ 2 ราย ทับเที่ยง 35 ราย นาตาล่วง 9 ราย นาท่ามใต้1 ราย นาท่ามเหนือ 6 ราย นาบินหลา 5 ราย นาพละ 1 ราย น้ำผุด 6 ราย บางรัก 1 ราย บ้านควน 1 ราย บ้านโพธิ์ 4 ราย หนองตรุด 2 ราย
  • อำเภอกันตัง 73 ราย พบที่ตำบลกันตัง 18 ราย กันตังใต้ 8 ราย คลองลุ 2 ราย ควนธานี 3 ราย นาเกลือ 11 ราย บ่อน้ำร้อน 7 ราย บางเป้า 22 ราย บางสัก 1 ราย บางหมาก 1 ราย
  • อำเภอห้วยยอด 26 ราย พบที่ตำบลเขากอบ 2 ราย เขาปูน 4 ราย นาวง 3 ราย บางดี 7 ราย ปากแจ่ม 3 ราย ลำภูรา 1 ราย วังคีรี 2 ราย ห้วยยอด 4 ราย
  • อำเภอวังวิเศษ 15 ราย พบที่ตำบลเขาวิเศษ 2 ราย ท่าสะบ้า 6 ราย วังมะปรางเหนือ 4 ราย อ่วงตง 3 ราย
  • อำเภอนาโยง 15 ราย พบที่ตำบลช่อง 1 ราย นาข้าวเสีย 5 ราย นาโยงใต้ 1 ราย นาโยงเหนือ 1 ราย นาหมื่นศรี 4 ราย ละมอ 3 ราย
  • อำเภอสิเกา 11 ราย พบที่ตำบลกะลาเส 3 ราย เขาไม้เเก้ว 1 ราย นาเมืองเพชร 6 ราย ไม้ฝาด 1 ราย
  • เภอปะเหลียน 7 ราย พบที่ตำบลทุ่งยาว 1 ราย บ้านนา 2 ราย สุโสะ 4 ราย
  • อำเภอย่านตาขาว 4 ราย พบที่ตำบลทุ่งกะบือ 1 ราย ทุ่งค่าย 2 ราย ย่านตาขาว 1 ราย
  • อำเภอหาดสำราญ 3 ราย พบที่ตำบลตะเสะ 3 ราย
  • อำเภอรัษฎา 3 ราย พบที่ตำบลคลองปาง 1 ราย หนองปรือ 2 ราย

5b49ff3b0194c172d2277236b68d4901.jpg
94997d2ad7c285de99b37c1989c4ebce.jpg
1a7565f2781a43e4c799da6752699f59.jpg
5b750d38995fbf458a193aa6e99bafb2.jpg
d9d6ef055c71ff61f5617d69b625e4a4.jpg
a35a41ae44a56648a3e7a98087247cdd.jpg
0670da5ee9b5a9e90420970510b417d7.jpg
9445cedf2c568f5bce2c6f7a40c97833.jpg

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook