30 C
Trang
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 22 ราย สะสม 4,670ราย รักษาหายเพิ่ม 170 ราย สะสม 4,182 ราย

ยอดนิยม

 (11 ก.ย.64) ที่ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ป่วยโควิด – 19 รายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดตรังทั้ง 22 ราย ทั้งนี้หากนับผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดตรังผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ 35.3 ราย และนับรวมผู้ติดเชื้อที่มารับการรักษาที่จังหวัดตรัง 37.7 ราย

ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งหายป่วย 170 ราย หายป่วยสะสม 4,182 ราย คิดเป็นการรักษาหายสะสมร้อยละ 89.55 อัตรานี้เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับใกล้เคียง 90 % ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด- 19 คงรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตรัง จำนวน 431 ราย ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย 377 ราย อาการปานกลาง 42 ราย ให้ออกซิเจน 7 ราย ให้ออกซิเจนแรงดันสูง 5 ราย

17dcef16cdf2084ab.jpg
2f79a88cdbad80475.jpg
31c400e3968152137.jpg
46cf582d64ac64b50.jpg
58bae6932a1fca178.jpg

การติดเชื้อ 22 คน ได้กระจายไปยังอำเภอและตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ วันนี้มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ครอบคลุม 7 อำเภอมีเพียง 3 อำเภอที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ คือ อำเภอย่านตาขาว อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ โดยมากที่สุดที่อำเภอเมืองตรัง 10 ราย ตำบลทับเที่ยง 3 ราย ตำบลโคกหล่อ ตำบลควนปริงและตำบลบางรัก ตำบลละ 2 ราย ตำบลนาท่ามเหนือ 1 ราย รองลงไปที่อำเภอกันตัง 4 ราย พบที่ตำบลคลองชีล้อม 3 ราย ตำบลบ่อน้ำร้อน 1 ราย อำเภอสิเกา 3 ราย พบที่ตำบลเขาไม้แก้ว 2 ราย ตำบลนาเมืองเพชร 1 ราย อำเภอปะเหลียน 2 ราย พบที่ตำบลปะเหลียนทั้ง 2 ราย อำเภอนาโยง 1 ราย พบที่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอวังวิเศษ 1 ราย พบที่ตำบลวังมะปราง อำเภอห้วยยอด 1 ราย พบที่ตำบลห้วยยอด

จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอ ดังนี้ มากที่สุดที่อำเภอกันตัง 13 ราย พบที่ตำบลบางเป้า 8 ราย ตำบลนาเกลือ 2 ราย ตำบลคลองชีล้อม,บางหมาก,วังวน ตำบลละ 1 ราย รองลงมาที่อำเภอเมืองตรัง 8 ราย พบที่ตำบลนาท่ามเหนือ 4 ราย ทับเที่ยง 2 ราย นาโต๊ะหมิงและบ้านควน ตำบลละ 1 ราย อำเภอนาโยง 7 ราย พบที่ตำบลนาโยงเหนือ 5 ราย ตำบลโคกสะบ้า 1 ราย ตำบลช่อง 1 ราย อำเภอสิเกา 5 ราย พบที่ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอรัษฎา ที่ตำบลควนเมา 1 ราย อำเภอวังวิเศษ พบที่ตำบลอ่าวตง 1 ราย อำเภอห้วยยอด พบที่ตำบลเขาปูน 1 ราย และอำเภอย่านตาขาว ที่ตำบลทุ่งกระบือ 1 ราย  พบการสัมผัสติดเชื้อร่วมบ้านมากที่สุด 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.4 สัมผัสในชุมชน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 สัมผัสในที่ทำงาน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 อยู่ระหว่างการสอบสวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 และพูดคุยไม่สวมหน้ากากและอื่น ๆ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

น่าสนใจสำหรับคุณ

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
50ผู้ติดตามติดตาม
20ผู้ติดตามติดตาม
4ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง