จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 44 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 425 ราย นับเป็นการพบผู้ป่วยสูงสุดในการระบาดระลอกใหม่

0
490

จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 44 ราย รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ 425 ราย นับเป็นการพบผู้ป่วยสูงสุดในการระบาดระลอกใหม่

 

(30 พ.ค.2564) ที่ ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดตรัง และแพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดตรัง โดยวันนี้ จังหวัดตรังมีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 44 ราย รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 425 ราย เป็นหญิง 22 ราย เป็นชาย 22 ราย มีการรักษาหายเพิ่ม 4 ราย รวมการรักษาหาย 283 ราย จำแนกตามอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองตรัง 16 คน อำเภอย่านตาขาว 14 คน อำเภอกันตัง 8 คน อำเภอปะเหลียน วังวิเศษ และอำเภอห้วยยอด อำเภอละ 2 คน ทำให้ผู้ป่วยรายใหม่ของวันนี้เป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ 44 ราย อันดับหนึ่งของภาคใต้คือจังหวัดนราธิวาส

eve's shop by orasa ติดต่อลงโฆษณา

กลุ่มแรกอำเภอย่านตาขาว 14 ราย มี 3 กลุ่มในอำเภอย่านตาขาว โดยกลุ่มแรกคือผู้สัมผัสร่วมบ้าน และผู้คัดกรองก่อนเข้าเรือนจำ กลุ่มนี้มี 6 ราย 2 รายทำงานที่บริษัทแปลนท้อยส์ ขณะนี้ทางบริษัทได้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและส่ง Swab ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 18 ราย และไม่มีการสัมผัสเพิ่มเติม ผลออกมาเป็นลบ

กลุ่มโรงงานถุงมือ มีผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้สัมผัสที่ทำงาน 6 ราย และอีก 1 รายตรวจก่อนผ่าตัดเป็นการตรวจเฝ้าระวังตามระบบปกติของโรงพยาบาลตรัง โดย Swab หาเชื้อโควิด -19 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

กลุ่มอำเภอเมืองตรังมีผู้ป่วยยืนยัน 16 ราย มีกระจายตามตำบลต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 คลัสเตอร์หลัก คือ ร้านกาแฟภาสินี เป็นการสัมผัสร่วมบ้าน คลัสเตอร์ที่ 2 คือ ครอบครัวที่ตำบลหนองตรุด เป็นผู้ป่ายราย 338 จะมีคลัสเตอร์นี้ 2 ราย คลัสเตอร์ที่ 3 โรงงานถุงมือ 2 ราย ส่วนอีก 1 รายของอำเภอเมืองตรังเป็นชาวระนอง พนักงานขนส่ง เพศหญิง อายุ 35 ปี อยู่ที่สำนักงานตำบลโคกหล่อ เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง ประวัติสัมผัสยังไม่สามารถระบุได้ว่าไปสัมผัสผู้ป่วยรายใด อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคกลุ่มอำเภอกันตัง 8 ราย รายที่ 412-419 เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์โรงงานถุงมือทั้งหมด

อำเภอปะเหลียน 2 ราย รายแรกเพศชาย ภูมิลำเนาตำบลแหลมสอม เป็นตำรวจที่ สภ.ย่านตาขาว รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 52 ปี ภูมิลำเนาตำบลท่าพญา เป็นตำรวจที่ สภ.ย่านตาขาว ได้สัมผัสกับผู้ต้องขังก่อนเข้าเรือนจำ นำส่ง Swab ที่โรงพยาบาลย่านตาขาว พบเป็นผู้ป่วยยืนยัน

อำเภอวังวิเศษ 2 ราย ราย 422-423 เป็นเด็กชายอายุ 9 ขวบ และผู้หญิงอายุ 31 ปี อาชีพเกษตรกรรับซื้อน้ำยาง ทั้ง 2 รายมีประวัติสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยหมายเลข 277 คือผู้ป่วยยืนยันคนแรกของอำเภอวังวิเศษ

อำเภอห้วยยอด 2 ราย ราย 424 เป็นชายไทย อายุ 19 ปี ภูมิลำเนาตำบลนาวง มีอาชีพรับจ้าง ทำงานต่อท่อพีวีซี ที่บริษัททีพีเอช ผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดที่จังหวัดปทุมธานี โดยพักอาศัยในแคมป์งานบริษัท โดยนำผู้ป่วยรายนี้ส่ง Swab เพื่อยืนยันเป็นผู้ป่วยสายพันธุ์ใด

ผู้ป่วยราย 425 ภูมิลำเนาตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด เป็นชายอายุ 15 ปีอาชีพนักศึกษา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข 286 เป็นคลัสเตอร์เขาวิเศษ

สำหรับคลัสเตอร์โรงงานได้มีมาตรการของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้การช่วยเหลือทางโรงงาน โดยหากมีผู้ป่วยจากโรงงานก็จะรับเข้าสู่โรงพยาบาลสนามและเข้าระบบรักษาตามปกติ มีการประกาศปิดโรงงานจนกว่าสถานการณ์ปกติ ในส่วนที่ผู้ต้องกักกันทางโรงงานจะรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการดูแลพนักงาน 1,579 คน โดยในการกักกันตัวจะมี 4 ส่วน คือ ส่วนแรกในพื้นที่โรงงานมีบ้านพักจุประมาณ 500-600คน เป็นสถานกักกันสำหรับผู้ที่ตรวจพบเป็นลบ ส่วนที่ 2 ภายในโรงงาน อาทิ โกดัง หรือพื้นที่โรงอาหาร พื้นที่สำนักงาน จะใช้เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่ตรวจพบเป็นลบ ประมาณ 300 คน ส่วนที่ 3 จะใช้ในโรงแรมอีโค่อินน์ และโรงแรมวัฒนาพาร์ค เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่ตรวจพบเป็นลบ เพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดที่จังหวัดดูแลสามารถรองรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานถุงมือได้ คนที่ทำงานในโรงงานถุงมือทั้งสิ้น 1,579 คน เป็นชาวเมียนมา 291 คน เป็นคนงานชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัด 208 คน ที่เหลือ 1,082 คน เป็นชาวจังหวัดตรังที่กระจายอยู่ในอำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอเมืองตรัง

บริการหาตำแหน่งงานว่างในตรัง ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดได้ที่นี่
ลงประกาศรับสมัครงานตรังได้ที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก https://thainews.prd.go.th/
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook