จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 128 ราย (เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด) รวมยอดติดเชื้อสะสม 15,018 ราย

0
204

วันนี้ (อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 128 ราย (เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด) รวมยอดติดเชื้อสะสม 15,018 รายหายป่วยกลับบ้านวันนี้ 129 ราย หายป่วยสะสม 14,151 ราย

จำแนกผู้ป่วยเป็นรายอำเภอดังนี้ 

  • อำเภอเมือง 40 ราย พบที่ตำบลควนปริง 4 ราย โคกหล่อ 2 ราย ทับเที่ยง 12 ราย นาท่ามเหนือ 1 ราย น้ำผุด 1 ราย บางรัก 6 ราย บ้านควน 7 ราย บ้านโพธิ์ 2 ราย หนองตรุด 5 ราย
  • อำเภอกันตัง 37 ราย พบที่ตำบลกันตัง 5 ราย กันตังใต้ 2 ราย เกาะลิบง 1 ราย คลองลุ 4 ราย โคกยาง 1 ราย บ่อน้ำร้อน 3 ราย บางเป้า 3 ราย บางสัก 4 ราย บางหมาก 8 ราย วังวน 6 ราย
  • อำเภอห้วยยอด 20 ราย พบที่ตำบลเขากอบ 2 ราย เขาขาว 1 ราย เขาปูน 1 ราย ท่างิ้ว 1 ราย นาวง 1 ราย บางดี 3 ราย ปากแจ่ม 1 ราย ลำภูรา 1 ราย วังคีรี 2 ราย หนองช้างเล่น 1 ราย ห้วยนาง 3 ราย ห้วยยอด 3 ราย
  • อำเภอสิเกา 10 ราย พบที่ตำบลกะลาเส 2 ราย นาเมืองเพชร 1 ราย บ่อหิน 7 ราย
  • อำเภอปะเหลียน 9 ราย พบที่ตำบลท่าข้าม 2 ราย ทุ่งยาว 1 ราย บ้านนา 1 ราย ลิพัง 1 ราย สุโสะ 4 ราย
  • อำเภอย่านตาขาว 7 ราย พบที่ตำบลทุ่งกระบือ 3 ราย นาชุดเห็ด 1 ราย ในควน 1 ราย ย่านตาขาว 2 ราย
  • อำเภอนาโยง 3 ราย พบที่ตำบลโคกสะบ้า 2 ราย นาโยงเหนือ 1 ราย
  • อำเภอรัษฎา 3 ราย พบที่ตำบลคลองปาง 1 ราย หนองบัว 1 ราย หนองปรือ 1 ราย
  • อำเภอวังวิเศษ 2 ราย พบที่ตำบลท่าสะบ้า 1 ราย วังมะปรางเหนือ 1 ราย

986725a6aba657a7d7840945a1886330.jpg
a09477f839f705098b2e2151a96ebc86.jpg
e352bbce97f61376d6c478c9af600f9b.jpg
bcc98c64820615113f824631d314ed37.jpg
c26f0331a901a002f6d95107d8d5c7de.jpg

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน
ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook