34 C
Trang
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฯ ป้ายทะเบียนแบบใหม่สำหรับประมูล มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว ผสมสระ วรรณยุกต์ หรือตัวเลขได้

ยอดนิยม

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฯ ป้ายทะเบียนแบบใหม่สำหรับประมูล มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว ผสมสระ วรรณยุกต์ หรือตัวเลขได้

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนและการแสดงป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถฯ พ.ศ.2554 โดยกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ให้มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขได้ สำหรับนำแผ่นป้ายทะเบียนและหมายเลขป้ายทะเบียนดังกล่าวออกเปิดประมูล เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่ยังคงประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียนและการตรวจสอบทางกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่ง ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพฯหรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทยหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน
2.กำหนดเพิ่มเติมให้แผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยบรรทัดที่หนึ่ง อาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขก็ได้ และตามด้วยหมายเลขทะเบียนไม่เกินหนึ่งหลัก ทั้งนี้ การกำหนดตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ให้กรมการขนส่งทางบกรับข้อสังเกตของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบโดยเฉพาะหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมทางหลวง พร้อมทั้งจัดให้มีการทดลองใช้ป้ายทะเบียนดังกล่าวกับระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate Recognition: LPR) และระบบเทคโนโลยีการตรวจสอบอื่นๆ ด้วย โดยลำดับต่อไป จะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

รับข่าวสารก่อนใคร กดติดตามไลน์ Trang corner

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

เพิ่มเพื่อน

น่าสนใจสำหรับคุณ

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
50ผู้ติดตามติดตาม
20ผู้ติดตามติดตาม
4ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง