29 C
Trang
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024

13 มี.ค. รถไฟเปิดบริการรถทางไกล-นำเที่ยวเพิ่ม 30 ขบวน ขบวนรถด่วนกรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2564

ยอดนิยม

13 มี.ค. รถไฟเปิดบริการรถทางไกล-นำเที่ยวเพิ่ม 30 ขบวน ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ค.ฟ.ท.)เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดรับกับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตลอดจนรองรับกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทาง ทั้งภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกลเพิ่มมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการฯ

จึงได้ประกาศปรับเพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม จำนวน 30 ขบวน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

ประกอบด้วย 1. ขบวนรถโดยสารทางไกล จำนวน 30 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

1.สายใต้ จำนวน 10 ขบวน

– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 หาดใหญ่ – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2564
– ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2564
– ขบวนรถเร็วที่ 175/176 หาดใหญ่ – สุไหงโกลก – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2564

2.สายเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2564 จำนวน 4 ขบวน

– ขบวนรถเร็วที่ 107/108 กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

3.สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2564 จำนวน 7 ขบวน

– ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคาที่ 25 กรุงเทพ – หนองคาย
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 71 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 75 กรุงเทพ – หนองคาย
– ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

4.สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2564 จำนวน 3 ขบวน

– ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา ที่ 26 หนองคาย – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 72 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 76 หนองคาย – กรุงเทพ

ส่วนขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่
วันที่ 13 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 ขบวน (ไป-กลับ)

– ขบวนรถนำเที่ยว 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ
– ขบวนรถนำเที่ยว 911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ
– ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการของประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสาร
ก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจนทั้งภายในสถานีและขบวนรถ โดยให้เว้นที่นั่งในลักษณะที่เว้นที่เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งติดกัน ยกเว้นผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน

รวมทั้งยังให้มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทน

ทั้งนี้ในบางพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การรถไฟฯ ยังได้มีการขยายเวลางดการให้บริการเดินรถโดยสารเชิงพาณิชย์ชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณข้อมูลจาก prachachat.net

เพิ่มเพื่อน

น่าสนใจสำหรับคุณ

ติดตามเรา

4,130แฟนคลับชอบ
50ผู้ติดตามติดตาม
20ผู้ติดตามติดตาม
4ผู้ติดตามติดตาม

ล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง